Veronica Mchome

Personal Statement

Chama cha Msingi Gandu Gandu Primary Society, Hedaru, Same, Kilimanjaro Mimi ni Champion VERONICA MCHOME kata ya Hedaru Wilaya ya Same Mkoa Kilimanjro.Nchi yangu Tanzania.

Mimi ni champion wa Chama cha Msingi GANDU VUASU. I am Veronica Mchome a champion at Gandu Primary society at Vuasu which is located at Hedaru ward, Same district in Kilimanjaro region Mimi niliingia mafunzo ya GALS na kuna mambo ambayo nimefanya baada ya kufundishwa. Nilipoanza mafunzo haya nimetimiza mwaka mmoja katika mafunzo haya GALS.

It has been one year since I received GALS training, and I have started applying some of the training already. Ndani ya mafunzo haya nilikutana na fursa na changamoto.Na katika mafunzo haya nimeyapenda kwasababu yamenifundisha mgao wa bajeti katika familia yangu. I like these trainings because have taught me to budget resources in my family. Pia mafunzo haya ni mazuri kwani ni ya mgao katika malengo ya familia zetu na mambo ambayo nimefanya niliona nipange kazi zangu katika miezi mine (4), nilianza na kulima Maharagwe gunia 1 nikapata shs. 50,000/=.Nikaamua nianzishe Biashara ya nguo, ndani ya miezi minne ya pili niliamua nicheze kikoba.

The trainings are good because they have taught us to have vision in our families. After the training I devided my vision into four months period. During the first four months I harvested one sack of beans from my farm and I sold it at Tsh. 50,000. Following that I started a garments selling business. During the second four months I joined VICOBA Katika kikoba nilicheza kistatila siku ya Jumatano nilikuwa ninatoa shs. 5,000/= kila Jumatano. Nilifurahi sana kwasababu niliweza kupangilia mambo yangu mimi mwenyewe.Katika miezi minne ya pili niliulizwa na wenzangu na nikawafundisha. Every Wednesday I was contributing Tsh. 5000 to VICOBA, I was able to plan well my life.

During the second four months my fellows noticed a change in me so I decided to train them as well. Nilipoanza kuwafundisha niliwafundisha majirani, marafiki na watoto waliopenda kusikiliza mafunzo haya ya GALS. Walifurahia mafunzo haya kwasababu walikuwa hawakujua kupangilia mambo yao vizuri lakini wakajua. I started training my neighbours, friends and some children who were interested in listening GALS training. They were all very happy because they learnt to plan, something they never knew. Na katika miezi minne ya mwisho nilipanga katika miaka 3 nitapata TShs.250, 000/= na hapa nilipo katika mwaka wa kwanza nikapata TShs.135, 000/= nilifurahi kwasababu mipango yangu itafikia malengo bila shida. Pia Tshs 135,000/= ni pamoja na kuvuna kikoba. During the last four months I set another plan that, for three years I will save Tsh. 250,000. Am in the first year of my plan and I have already saved Tsh. 135,000 from all sources including VICOBA Mimi nimeona kwamba kupitia mafunzo haya nimeyaona ni mazuri kwani nimepata mabadiliko kwa muda muafaka na pia wale niliyowafundisha walipata mabadiliko kwa muda muafaka kwa ujumla.

Through this training I have observed positive changes both to me and the ones I have trained Kwahiyo tunatarajia kubadilika zaidi kupitia mfumo huu wa mafunzo haya kwasababu yametuwezesha kufahamu umuhimu wa usawa wa jinsia. So we expect to see more positive changes through this training because we now know the importance of gender equality.