Veronica Mchome, Gandu, Vuasu Cooperative Union, Same, Tanzania  

Personal Statement

Chama cha Msingi Gandu Gandu Primary Society, Hedaru, Same, Kilimanjaro Mimi ni Champion VERONICA MCHOME kata ya Hedaru Wilaya ya Same Mkoa Kilimanjro.Nchi yangu Tanzania.

Mimi ni champion wa Chama cha Msingi GANDU VUASU. I am Veronica Mchome a champion at Gandu Primary society at Vuasu which is located at Hedaru ward, Same district in Kilimanjaro region Mimi niliingia mafunzo ya GALS na kuna mambo ambayo nimefanya baada ya kufundishwa. Nilipoanza mafunzo haya nimetimiza mwaka mmoja katika mafunzo haya GALS.

It has been one year since I received GALS training, and I have started applying some of the training already. Ndani ya mafunzo haya nilikutana na fursa na changamoto.Na katika mafunzo haya nimeyapenda kwasababu yamenifundisha mgao wa bajeti katika familia yangu. I like these trainings because have taught me to budget resources in my family. Pia mafunzo haya ni mazuri kwani ni ya mgao katika malengo ya familia zetu na mambo ambayo nimefanya niliona nipange kazi zangu katika miezi mine (4), nilianza na kulima Maharagwe gunia 1 nikapata shs. 50,000/=.Nikaamua nianzishe Biashara ya nguo, ndani ya miezi minne ya pili niliamua nicheze kikoba.

The trainings are good because they have taught us to have vision in our families. After the training I devided my vision into four months period. During the first four months I harvested one sack of beans from my farm and I sold it at Tsh. 50,000. Following that I started a garments selling business. During the second four months I joined VICOBA Katika kikoba nilicheza kistatila siku ya Jumatano nilikuwa ninatoa shs. 5,000/= kila Jumatano. Nilifurahi sana kwasababu niliweza kupangilia mambo yangu mimi mwenyewe.Katika miezi minne ya pili niliulizwa na wenzangu na nikawafundisha. Every Wednesday I was contributing Tsh. 5000 to VICOBA, I was able to plan well my life.

During the second four months my fellows noticed a change in me so I decided to train them as well. Nilipoanza kuwafundisha niliwafundisha majirani, marafiki na watoto waliopenda kusikiliza mafunzo haya ya GALS. Walifurahia mafunzo haya kwasababu walikuwa hawakujua kupangilia mambo yao vizuri lakini wakajua. I started training my neighbours, friends and some children who were interested in listening GALS training. They were all very happy because they learnt to plan, something they never knew. Na katika miezi minne ya mwisho nilipanga katika miaka 3 nitapata TShs.250, 000/= na hapa nilipo katika mwaka wa kwanza nikapata TShs.135, 000/= nilifurahi kwasababu mipango yangu itafikia malengo bila shida. Pia Tshs 135,000/= ni pamoja na kuvuna kikoba. During the last four months I set another plan that, for three years I will save Tsh. 250,000. Am in the first year of my plan and I have already saved Tsh. 135,000 from all sources including VICOBA Mimi nimeona kwamba kupitia mafunzo haya nimeyaona ni mazuri kwani nimepata mabadiliko kwa muda muafaka na pia wale niliyowafundisha walipata mabadiliko kwa muda muafaka kwa ujumla.

Through this training I have observed positive changes both to me and the ones I have trained Kwahiyo tunatarajia kubadilika zaidi kupitia mfumo huu wa mafunzo haya kwasababu yametuwezesha kufahamu umuhimu wa usawa wa jinsia. So we expect to see more positive changes through this training because we now know the importance of gender equality.

Lilian and Evalina Mtaita, Chome, Vuasu Cooperative, Same Tanzania

Lilian Mtaita was among the first champions at the Vuasu Catalyst Training in October 2013. After the training she went back to school because her vision was to study nursing and become a good nurse. But she taught GALS to her mother, Evalina Julius.
Chome_Lilian-1

Evelina has learnt good farming practices and livestock through her Vision journey. Lilian and her mother are now keeping exotic cows, which her mother planned through her Vision Journey.

Chome_Lilian-2
Lilian explained to her mother the Gender Balance Tree. They saw that if they work together on one thing they can increase income. She used to use an axe to get firewood for household now her husband does. He also helps with cooking eg while she comes to meetings. The family is in the process of registering land at village office.

Together they did the Leadership empowerment map. Evelina learnt more tools and trained 30 other people trained in her VICOBA savings and credit group. They have introduced her to other crops etc.

Goodness PrayGod, Gandu, Vuasu Cooperative Union, Same, Tanzania

 Goodness Pray God was one of the champions trained at the first Catalyst workshop. She was then selected to recive further training on livelihood and leadership tools. She is now one of the top GALS peer trainers in Vuasu Cooperative Union and has trained in Kenya as well as locally to a high level.

She is a young single mother living with her father. As a result of GALS she has been able to plan, plant many coffee seedlings, increased her harvest of beans and maize. With the money she has significantly improve her income, repaired and improved the house, built a latrine and educated her child. Her father has now registered his land in joint names. Her plan now is to keep chickens and bees and educate her child to university level.

 

Pra God  is one of the most effective champion peer trainers in Vuasu Cooperative. By February 2015 she had  reached 124 people over a wide area. 70 were well taught and the diagrams were good.12 were definitely training others.  Her easiest method was through Village Community banks (VICOBA). After VICOBA she presents GALS and made networks. She has trained in the catalyst, livelihoods and leadership tools. She travels 8-10 km weekly on foot. A big challenge she faces is that people think she is paid – she needs a certificate to say the is voluntary. But some of those she has taught are now willing to pay her for her time.

Some of the people Pray God has taught:

More details on Veronica Mchome

Pray God was also invitedas a paid trainer to train on GALS in Kenya and received higher level GALS training in Bukonzo Joint, Uganda.

Pray God shows her Leadership Journey in Kenya
Pray God shows her Leadership Journey in Kenya

 

 

Personal Statement

GOODNESS PRAYGOD
CHAMA CHA MSINGI GANDU GANDU PRIMARY SOCIETY
HEDARU
SAME
KILIMANJARO
NAMBA YA SIMU MOBILE: 0686 118 460

Mimi ni champion niliyepata mafunzo ya GALS na ndani ya mafunzo haya kuna mambo ambayo nimeyafanya kupitia masomo haya. Na pia katika mafunzo haya nimeyapenda kwani yamenifundisha namna ya kukabiliana na fursa na changamoto katika familia na kimaisha. I am a champion who received GALS training. Through this training, was able see opportunities and face challenges in my family and life in general and above all I have achieved a lot of personal development

Pia ndani ya mafunzo haya nimeyapenda kwasababu katika uwezeshwaji mzima kwa ujumla unalenga usawa wa jinsia. During the training sessions, gender equality was well thought-out, that is something I liked about this training
Katika mpangilio wa mambo niliyoyafanya niliamua kugawa katika vipindi vya miaka, mwaka pamoja na miezi kwa kutumia nililolilenga kufundisha mtoto kufikia chuo kikuu baada ya kupata mafunzo haya ya GALS. Through skills from GALS training I divided plans yearly, I planned to educate my child to university level

Ndani ya mpangilio wa vitu nilivyovifanya niliamua kugawa katika vipindi vya miezi mitatu mitatu katika mipango ya mwaka mmoja ndani ya miaka kumi.
Kipindi cha miezi mitatu ya kwanza niliamua kulima maharagwe , na katika ulimaji wa maharagwe ndani ya miezi ile mitatu nilivuna kiasi cha gunia moja na robo, ambalo kiasi chake cha thamani ni TShs 98,000/= kwani gunia moja niliuza thamani ya TShs.70,000/=, na robo yake TShs 28,000/=.Jumla yake ikawa TShs.98,000/= kwa msimu ule wa miezi mitatu ya kwanza ndani ya malengo ya mwaka katika miaka kumi, katika familia yangu kupitia kipindi hiki niliona badiliko kubwa sana tu baada ya kuzingatia mafunzo pindi tu tulipoanza. During the first three months I decided to plant beans, whereby I harvested 1.25 sacks and sold them at a price of Tsh. 98,000 (1 sack sold at Tsh 70,000 and 0.25 sack sold at Tsh. 28,000). During the first three months in my one year plan which is in my ten years plan I noticed a great change in my life.

Awamu ya pili ya miezi mitatu niliamua kufuga kuku, kupika maandazi na kulima mboga mboga. Katika mchakato huo wa kufuga kuku, na kupika maandazi pamoja na kilimo cha mboga mboga nilianzishia vimiradi hivyo kupitia pesa tasilimu ile ya awamu ya kwanza ya miezi mitatu(3) kwahiyo nilipanga bajeti ya kununua kuku 4 banda shilingi 40,000/= pia katika biashara ya maandazi ambayo ilichukua shilingi 25,000/= na kilimo cha mbogamboga ambacho kilichukua shilingi 15,000/= na pia shilingi 10,000/= ikawa matumizi ya kusaidia familia. During the second three months, I decided to start keeping chicken, selling buns and vegetable production. I used the money I got from the first three months (selling beans). I bought 4 chickens, used Tsh 40,000 to build a chicken hut, Tsh 25,000 for a bun selling business and Tsh. 15,000 for vegetable production. Also spent Tsh 10,000 for household daily uses

Katika kipindi hiki pia niliendelea kufundisha mafunzo haya ya GALS kwa majirani, makanisani,vicoba na marafiki pia. Ndani ya hao niliowafundisha wako ME na KE ambao walikuwa 130 lakini waliobadilika ni 70 tu. Ambao ni mchanganyiko wa ME na KE. ME ni 24 na KE ni 46 jumla ni 70. Kikundi hiki cha watu 70 maisha yao ya kifamilia yamebadilika kutokana na kila mtu alivyojiwekea ndoto yake katika malengo yakukamilisha maisha ya kifamilia kutokana na mafunzo haya ya GALS kwa kutumia njia mfumo wa mti wa usawa wa jinsia.
I have trained a total number of 130 people which include neighbours, friends others in church and in VICOBA groups. Amoung them 70 (24 men and 46 women) have changed their lives and their families. By GALS training through gender equality tree system, they have set their visions and dreams to accomplish in life.
Pia katika watu hawa niliowafundisha walibadilika kimasomo na kimatendo.Kwani wengi wao walikuwa katika familia, Mzazi mmoja ndiye aliyekuwa anapeleka watoto shule ,lakini sasa kupitia GALS hii waliyoipata wameunganika wengi wao wanafanya mipango kazi ya familia kwa pamoja. The people I have trained they have changed in both mentality and actions. For instance; previously one parent was taking the whole responsibility of sending children to school, as for now all parents take part in planning family matters.

Katika awamu hii ya pili nilifanikiwa kupata shilingi 90,000/= kwa kupitia mboga mboga ambayo nilipata shilingi 30,000 na kuuza mayai ya kuku shilingi 10,000/= na kupika maandazi shilingi 50,000/=. Hapa ndipo nilipoona umuhimu wa mafunzo haya. During the second three months period I earned Tsh 30,000 from vegetable production, Tsh 10,000 from selling eggs and Tsh. 50,000 from selling buns. Therefore in total I earned Tsh. 90,000
Awamu ya tatu nilifanya katika bustani ya mboga mboga nikaanza biashara ya mahindi na kupika maandazi pia. Kupitia shughuli hizo zote nilifanikiwa,japokuwa changamoto nazo zilikuwepo , lakini kutokana na fursa ambazo nilizotumia nilifanikiwa kufikia lengo. During the third three months period I continued with vegetable production and selling buns I also started selling maize. Even though I faced challenges, I used the opportunities to meet the goals
Kupitia mafanikio ya malengo ya awamu ya tatu tulipeleka watoto shule kwa pamoja kununua chakula cha familia kwa ujumla pia tuliongeza miti ya kahawa kwa ajili ya kuboresha mashamba ya kahawa. Through the success from the third period, we managed to send children to school, buy family food and add more coffee trees to improve coffee farms

Pia katika kipindi hiki cha awamu ya tatu tuliamua kulima fiwi kwaajili ya kikundi cha kikoba kwani kupitia vikoba tunachangia shilingi 500/= kwa wiki. Hii inasaidia wakati wa kukopeshwa kuendeleza familia.Eidha husaidia katika kuongeza biashara kufundisha watoto,kulima vilimo mbadala kwa ajili ya kukabiliana na changamoto katika kuhudumia familia kimaisha kwa ujumla. Moreover during the third period we decided to cultivate lablab so as to get money to contribute in VICOBA in which we contribute Tsh. 500 per week. VICOBA help us to get loans for family purposes, improve business, send children to school and start alternative crops farming so as to conquer life challenges.
Katika awamu ya kipindi cha miezi minne (4) ya mwisho nimevuna kikoba, nimelima fiwi tambarare,nimefuga kuku,kupika maandazi pamoja na kulima maharagwe.

Kutokana na shughuli nilizozifanya awamu hii ya kipindi cha nne, kikoba nilivuna shilingi 200,000/= Fiwi nilivuna magunia (4) thamani yake shilingi 150,000/=, Kufuga kuku Shilingi 50,000/=, kupika maandazi shilingi 30,000/= kulima maharagwe shilingi 165,000/= Jumla yake shilingi 595,000/= Kwahiyo pesa ambayo nimepata kipindi hiki cha awamu ya nne ni shilingi laki tano na tisini na tano elfu. During the last three months period I managed to collect Tsh. 595,000 from VICOBA, harvesting lablab, chicken keeping, selling buns and harvesting beans. The divisions is as follows VICOBA Tsh. 200,000, 4 sacks of lablab which cost Tsh. 150,000, profit from keeping chicken Tsh. 50,000, profit from selling buns Tsh. 30,000 and profit from beans Tsh. 165,000.

Pia katika kipindi hiki ambacho kilikuwa kigumu kwani niliamua kufanya shughuli nyingi kwa pamoja, lakini pia niliendelea kufundisha watu mafunzo haya ya GALS. Na watu nao pia wamefanikiwa kuongezeka kadri ya vile walivyoona jinsi wale 70 walivyopata mafunzo haya na kubadilika. Walioongezeka ni kama wafuatao:- ME 12, KE 18 JUMLA 30 na waliopata mabadiliko ni ME 5,KE 10 JUMLA 15 wamepata mabadiliko baada ya mabadiliko ya wenzao jinsi walivyopata mafunzo wakapata kubadilika kimaisha katika familia zao hususani baba,mama na watoto.
This was a very hard period for me because I had to do a lot of activities at once; I continued training others about GALS, reached another 30 people (12 male and 18 female). The seventy (70) people I trained earlier were ambassadors because others changed by just looking at their lives and more especially their families. Thus among the 30 people, 15 changed (5 male and 10 female)
Kwahiyo ndani ya kipindi hiki cha awamu ya kukamilisha malengo ya mwaka ndani ya ndoto yangu ya miaka kumi(10) nilifanikiwa kufanya shughuli kwa ajili ya kuinua familia yangu kwa ujumla na pia zingine familia katika jamii inayonizunguka. Therefore during this period of accomplishing my one year vision in my ten years dreams, I managed to conduct a lot of activities for the purpose of improving my family’s life standard and surrounding community as well
Katika mabadiliko ya familia yangu na familia zengine katika jamii iliyokuwa inanizunguka ilivutia watu wengi sana kwani wengi wao waliweza kufanya shughuli mbali mbali kama zifuatazo: The changes the surrounding community observe from my family and other families have attracted many to conduct activities such as;
1) Kucheza vikoba kwa pamoja Engaging in VICOBA
2) Kubadilisha mazingira ya familia Improve living standard of their families
3) Kufanya Biashara ndogondogo Starting small scale business
4) Kujenga nyumba nzuri Building good houses
5) Kufanya kazi kwa pamoja Working together as a team
6) Kupeleka watoto shule kwa pamoja Raising children together
7) Kuboresha mashamba ya kahawa na kuongeza miche ya kahawa katika mashamba yao kwa pamoja Plant more coffee trees and improve their farms
8) Kushirikishana katika mipango kazi katika familia kwa pamoja Taking part in planning family goals together

Kupitia mafunzo haya nimebadilika kwani kabla sijapata mafunzo haya nilikuwa tu na kishamba cha maharagwe ¼ eka lakini kupitia mafunzo haya nimekuwa na fursa ambazo zimenifanyia mabadiliko ya haraka , kwani fursa hizo zimenifanya kubadilika kutoka asilimia 2-5 (2%-5%) kwa mwaka mmoja. Through GALS training I admit to have changed a lot, I had only one 0.25 acre beans farm, now I have identified opportunities that have brought success from 2% to 5% in just a year
Fursa ambazo zimeniwezesha kutoka asilimia ya chini kwenda ya juu zaidi kidogo ni kama ifuatavyo:- Opportunities that have made me advance are
1) Kilimo cha maharagwe ekari 1 ¼ 1.25 acre of beans fa
2) Kilimo cha fiwi ekari 1 ½ 1.5 acre of lablab
3) Kilimo cha mahindi ekari 2 2 acre of maizef
4) Biashara ya mahindi gunia 5 selling 5 sacks of maize
5) Kucheza vikoba profit from VICOBA
6) Kufuga kuku 22 22 chicken
7) Kilimo cha kahawa ekari ¼ 0.25 scre coffee farm
8) Biashara ya mboga mboga ekari ¼ selling vegetable from a 0.25 acre vegetable garden

Ili kufikia barabara ya ndoto yangu hizo ndizo fursa nilizotumia kutoka asilimia ya chini kuelekea asilimia ya juu zaidi kidogo.Kupitia fursa hizi zilizoniwezesha kutengeneza barabara yangu ya malengo nilifanikiwa kukamilisha vipindi vya miezi mitatu tu ndani ya mwaka mmoja katika lengo la miaka kumi kama ifuatavyo: I used the mentioned opportunities to move from down to up which also helped me in the road to success. I managed to reach my three month period goals in my one year plan which is in my ten years vision
1) Miezi 3 ya kwanza – kuuza maharagwe 1 1/4 ambayo thamani yake ni shilingi 98,000/= first three months- selling 1.25 sacks of beans at Tsh. 980,000
2) Miezi 3 awamu ya pili – Mboga mboga shilingi 30,000/= Maandazi shilingi 50,000/=, Kuku mayai shilingi 10,000/= na kufundisha vikundi watu 70 second three months period- profit from vegetable production Tsh.30,000, profit from selling buns Tsh. 50,000, selling eggs Tsh. 10,000 and reaching 70 people
3) Miezi 3 awamu ya tatu – Biashara ya mahindi shilingi 200,000/= third three months period- selling maize at Tsh. 200,000
4) Miezi 3 awamu ya nne – Kuku mayai shilingi 50,000/= Fourth three months period- profit from selling eggs Tsh 50,000
5) Kuuza fiwi gunia 4 shilingi 150,000/= Profit from selling 4 sacks of lablab Tsh 150,000
6) Kuuza maharagwe gunia 2 ½ shilingi 165,000/= Profit from selling 2.5 sacks of beans Tsh 165,000
7) Kufundisha GALS watu 15 Training 15 people on GALS
JUMLA NI SHILINGI 595,000/= GRAND TOTAL 595,000

Katika barabara yangu ya malengo nilikusudia kusomesha mtoto wa shule hadi chuo kikuu kwa thamani ya shilingi milioni 12,200,000 kwa miaka 10. Lakinii kwa awamu hii ya nne nilifanikiwa kupata laki nane na thelathini na tano elfu tu (885,000). I planned to educate my child to a university level at a total cost of Tsh. 12,200,000 over a ten years period. During the fourth three months period I managed to collect Tsh. 885,000
Hivyo mgawanyiko wangu wa kazi ni kama ifuatavyo: Thus, plans for education is as follows
1. Elimu ya msingi:- Darasa la 1-7 Primary education 200,000/=
2. Elimu ya Sekondary : Kidato cha 1-4 Secondary education (O level) 2,000,000/=
3. Kidato cha 5-6 Secondary education (A level) 1,000,000/=
4. Chuo Kikuu University 9,000,000/=
JUMLA TOTAL 12,200,000/=

Hivyo huu ndio mgawanyo wangu wa ndoto kwa ajili ya kufikia ndoto ikamilike ndani ya kipindi cha miaka 10 ijayo kupitia mafunzo ya GALS. Na mpango wangu kamili ni ili mtoto afike chuo kikuu na kupata kazi ndani ya miaka 10 kwa fursa zingine na kuboresha kilimo kwa unadhifu zaidi kama hali ya hewa itaendelea kuwa nzuri na hususani katika kilimo cha kahawa. That is my plan to reach a ten years vision, another part of the plan is for a child to graduate in university and get employment in ten years. If drought will not trike I plan to use the opportunity I have to improve in agriculture especially coffee farms.
Pia kuna mambo mengine ambayo niliyofundisha kwa ujumla katika familia yangu na jamii inayonizunguka. Ambayo yamesaidia kutengeneza ndoto au malengo kwa ujumla katika familia yangu pamoja na familia zingine za jamii. I have also trained other skills to my family and the surrounding community that benefit us all
1) MTI WA USAWA WA JINSIA:-Ambao huu hugawanyika katika vipengere 3 GENDER EQUALITY TREE: it is divided in three categories
• Kazi afanyazo baba Father’s task
• Kazi afanyazo mama Mother’s tasks
• Kazi wafanyazo wote kwa pamoja baba na mama kwa pamoja katika familia tasks that are done by both
2) NJIA YA UWEZESHAJI FACILITATION METHODS
• Kuwezesha wengine nao kupitia mabadiliko haya ya mafunzo ya GALS katika familia zao Train others on GALS so as to acquire changes in their lives
• Kupitia mfumo huu wa mambo yote niliyoyafanya ndani ya mwaka 1 wa mafunzo ya GALS nilikutana na changamoto ambazo zingine zilinifanya nisifikie malengo yangu vizuri nazo ni :- the

following were the challenges that I got in the first year of my vision implementation
 Uchelewaji Trainee came late
 Magonjwa Diseases
 Ukame Drought
 Misiba Funerals
 Usafiri Transportation

Lickson Samwel Eliapenda, Vuasu Champion, Same

 

Lickson is one of the lead champions with a vision of becoming a youth leader. He has taught all his neighbours and relatives in Bwambo.

He was invited to train on GALS in Kenya and has presented his experience in coffee conferences.

Box 4 Hedaru tanzania mobile tel +255 716 238799

Personal Introduction

full profile forthcoming

I was born in 4 april 1992. I have 1 older brother, 2 older sisters and 2 younger brothers and 1 younger sister. After my father died in 2002 our mother was taking care of us alone. We were very young.. 2002 – 2008 I studied to P7  and 2009-2012 I studied to senior 4. I finished 2012. Our mother worked as agricultural labour to get school fees and food and clothes. I stayed at home with nothing to do. this period life in our family was difficult. We got no help from our father’s relatives. After this our elder sister started a clothes and shoes business using money from her savings and credit vicoba to help our mother.

When I finished secondary education I won 31 points in 4 sujects. English, biology, kiswahili and civics.(Ds)

In October 2013 I joined the GALS catalyst workshop. I was supported by TKL. I am a champion of GALS Vuasu and the young farmers of coffee in Bwambo Coffee Coop Soc

Before GALS I did. Not know how to plan the vision for myself and our family. We started to plan a vision in our family and used this methodology to draw their vision.

 GALS Review and Livelihood and Leadership Strengthening Workshop July 2014

Achivements on his multilane Vision:

 • On his Vision Journey, he has achieved the following; buying 10 iron sheets, ¼ acre plot, 1 cow and has saw 60 coffee seedlings. In October he expects to achieve the following: build a house so by that time he will have 2,000 bricks.
 • In his Gender Balance Tree, as a family they are now working together for household chores and cattle barn, Lickson and his relatives are saving for their mother so as later she can open an account, present the family has 1.000 bricks for construction of the family house and lastly they are also harvesting bananas this month.
 • Recently his mother has also bought sofa set for the family. In September, Lickson`s brother is expecting to get married. In October, he expects the family will construct the house and install the solar panel. Moreover he expects, the increase in coffee from 40 coffee trees to 200, harvest onions and the mother will change ownership of her tree farm to be a family owned property.
 • On the Empowerment Leadership Map, Lickson has reached 26 women and 20 men among these 7 women and 10 men have been trained by Lickson on Vision, Vision Journey and Gender Balance Tree. Until October, he expects to reach another 7 women and 10 men.

Frank Kapinga, Ngima, Mbinga, Tanzania

Frank_ (3) Frank_ (2) Frank_ (1) Festo_ (9) Festo_ (8) Festo_ (7)

Sex: Male

Marital status: Married

Family: Lives with his wife at his mother`s house.

Vision

Personal achievements from Vision Journey:

 • Recently bought solar, a radio and several chicken.

People reached in Leadership Empowerment Map:

 • Reached a wife, 3 neighbors, 6 farmers at demo plot, 1 friend and 10 fellow football players.

Joseph Mbepera, Ngima, Mbinga,Tanzania

Joseph is the CMS field staff/promoter farmer for Meru village but lives in Ngima. In the past he used to work for TechnoServe. He is married to Theodosia Kapinga and has several children. Joseph is Tisian Mbepera‘s younger brother and they live close by. Joseph and Tisian are sharing the same note book and helping each other.

Vision

 • They plan to build a house in a joint owned plot which has trees.

Personal achievements from Vision Journey:

 • Opened a joint account, bought a radio and a small milling machine.

People reached in Leadership Empowerment Map:

 • Joseph reached 45 people in church, 70 at the demo plot and 8 friends.

Joseph’s Coffee Tree

Link to Mobile version  

Eva Mbepera, Ngima, Mbinga, Tanzania

Eva Mbepera is a coffee farmer. She inherited a house and coffee farm from her father. She has several children. She is the niece of Marieta Mbepera.  She is not married.

Vision

 • Her vision was to buy a radio, increase coffee production and growing some maize & wheat.

Personal achievements from Vision Journey:

 • Has opened an account
 • Bought a radio (although small)
 • This season she started growing wheat.
 • She is the Treasurer of Upendo Savings and Credit group.

People reached in Leadership Empowerment Map:

 • Reached 30 choir members at Ngima RC, her 3 children, 7 neighbors and a friend.

 

Festo Nkolela, Ngima, Mbinga, Tanzania

Festo is unmarried and has no children.

Vision

 • His vision was to build a house, buy a vehicle, some livestock including cow, goat and chicken.

Personal achievements from Vision Journey:

 • He has bought a cow, 2 goats, 5 chickens and a plot.

Other

 • Recently he was employed in Ngima AMCOS.

People reached in Leadership Empowerment Map:

 • 1 friend and 35 young men in Ngima RC.

Avelina Nkolela, Ngima, Mbinga, Tanzania

Avelina Nkolela is married. She has a daughter and Lives with in-laws

Vision

 • Her vision was to buy a radio, plot, build a house and keep some savings.

Personal achievements from Vision Journey:

 • Has recently started a petrol business and a small vegetable garden, plans to expand the garden.

People reached in Leadership Empowerment Map:

 • Reached 6 neighbors.
 • Now active in Upendo Savings group.

Personal achievements from Vision Journey by 19th June 2015:

–              Has recently opened an account

–              Bought a radio and a plot.

–              This season she is expecting an increase in volume of coffee.

–              Recently she was employed by local government as a Village Health Worker.

People reached in Leadership Empowerment Map:

–              Reached a husband, 7 neighbours, 4 friends, several women at the Village Clinic.