Iddi Mchome, Chome, Vuasus Cooperative Union, Same Tanzania

P.O.BOX 333, SAME

KILIMANJARO

Simu: 0786 578577/0788 066683

 HISTORIA YA MAISHA YANGU STORY OF MY LIFE

Mimi naitwa Iddy Mchome,Nimezaliwa mwaka 1975 nimesoma darasa la saba 1999, Sekondari  mwaka 2004, kazi kwa sasa mi ni mjasiriamali.

Mafunzo nilipata katika shirika la Swis contact juu ya vicoba na tukaelimisha watu jinsi ya kuungana pamoja na kuunda mfumo wa kuweka na kukopeshana.

I am Iddy Mchome, born in 1975. Finished primary education in 1999 and secondary education in 2004, am entrepreneur.I received training on village cooperative bank (VICOBA) through SWIS CONTACT, from then I started training people on how to build the system of saving and loans.

MALENGO: PLANS

Malengo makubwa yalikuwa ni kuwawezesha wakulima wadogo wadogo kusaidiana. Kwasasa tumefikia kuunda vikundi vinne(4) lengo lingine tuliona tuwashirikishe sana kina mama kwani kina mama wengi wa vijijini wana kipato duni sana ukilinganisha na kina mama wa mjini.

Baadhi ya wakina mama wamefanikiwa kubadilisha maisha yao kwa kusomesha watoto kuinua uchumi wao na biashara na pia kubadilisha mfumo mzima wa maisha yao kwa ujumla na kwa sasa tuna tarajia kuunda vikundi (10) hadi mwaka 2016.

The main plan was to help small scale farmers help each other. As for now we have managed to build four groups. Another plan was to involve women since many village women have low income compared to women from urban areas.

Some of the women have benefited from this by advancing their life, sending children to school, starting small business and develop economically. We have planned to establish new 10 groups by 2016

MAFUNZO YA GALS GALS TRAINING

Nilifanikiwa kupata mafunzo ya GALS kuanzia mwaka 2013 baada ya kupata mafunzo hayo kwanza nilifahamu nini ndoto yangu ni njia ipi ambayo itaniwezesha kukamilisha malengo yangu baada ya kupata elimu, kwanza maisha yangu yalibadilika kutoka nyumba ya vyumba viwili hadi kuwa nyumba ya vyumba 4 na vyoo ndani , baada ya hapo nilifanikiwa kutembelea baadhi ya vikundi mbalimbali kutoa elimu na baadhi ya vikundi vimetambua umuhimu wa mafunzo ya GALS.

I was lucky to receive GALS training in 2013. After this training my dreams and ways to attain them were revealed. Through applying the training my life have changed in a positive way, for instance I moved from a 2 rooms house to a 4 bedrooms self contained house. I visited some VICOBA groups and trained them on GALS as well

NDOTO DREAM/Vision

Ndoto yangu mimi nikutoa elimu kwa kila kaya juu ya ushirikishwaji wa kina mama kupata hati miliki ya nyumba mali pamoja na mambo mengine kwani kina mama wengi wa kiafrica mume anapotangulia familia iliyobakia inanyanyaswa sana. My dream is to educate each household on the importance of women to own house tittle deeds and shared properties, because most African women undergo a lot of discrimination when their husbands die.

MATARAJIO EXPECTATIONS

Matarajio yangu kwa kushirikiana na muwezeshaji wa GALS tutaona umuhimu wa kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa kumshirikisha mama juu ya hati miliki, baada ya hapo mimi nina washukuru sana GALS na nitakuwa tayari kushirikiana nao katika mafunzo mbali mbali pale nitakapohitajika kwani jamii ya watu wengi bado wanahitaji kuelimishwa. By cooperating with As GALS trainer, I expect to train community on the impontace of involving women on owning house title deeds. Moreover I am grateful to GALS crew, and I wil be available for other training whenever needed because community members still neeed to be educated.

 


Reverend Mchome Julius WiliJohn, Chome, Vuasu Cooperative Union, Same, Tanzania

 

Reverend Julius Wili John was formerly a seventh day Adventist. But he got a calling through the assemblies of God ministry and started a church. His wife is also a preacher. As wife of reverend her role is to support and conduct counselling sessions to women.

Julius was taught GALS by Hawa Arckland. His vision is to be a bishop. On his Vision Journey he decided to do an onion farm – that he has now achieved.

Chome_Reverend_VJ

Chome_Reverend_Onions-3

Chome_Reverend_GBT-3

Before GALS he and his wife attended trainings from Adra Tanzania with Ministry of Health. The trainings were conducted from house to house advising people on many issues including food security, education, HIV/AIDS and Land rights. All women should know responsibilities in house like children need to go to school, women should clean house, should have rights to ownership of property and earn money together. They plan for school fees and other household issues together. On gender balance his wife is happy and she says they share most of the responsibilities. They own assets together including land. They have a temporally land title signed by the village chairman indicating all assets belong to the family. Even if he dies the village office recognises the wife as the heir.

Julius has taught Philemon Wilfred, his wife and other two group members.The wife was interested to learn livelihood tools.

Personal Statement

P.O.BOX 333 SAME

SIMU: Mobile 0786 114 105/0768 506 863

Mimi mch. Julius ni mzaliwa katika kijiji cha Marieni Tar 20/02/1965. Nimefanikiwa kuoa mwaka 1993,nimepata watoto 5 wakike mmoja na wakiume wanne.Mimi kama mchungaji nimefanya kazi ya kumtumikia Mungu kwa muda mrefu. I was born on 20th February 1965 at Marieni village. In 1993 I got married and blessed with 5 children, 4 sons and 1 daughter. For long I have been saving God as a reverend.

Baada ya kupata mafunzo ya GALS niliyopatiwa kutoka kwa mkufunzi Hawa yamenipa fursa ya kuniwezesha kutambua na kufahamu mambo mengi sana likiwemo swala la kiongozi bora. Nimeamini kuwa kiongozi ni kuwa mfano kwa wale unao waongoza kwa nafasi tofauti tofauti, Mfano mimi ni mchungaji ni naye ongoza watu 67 wanaume 23 na wanawake 44.Pia kati yao kuna wamama wajane 5 na watoto yatima 12, mimi kama kiongozi nimefanikiwa kuwafundisha ndoto na malengo kimaisha na pia kuwaonyesha barabara ya mafanikio bila kusahau mti wa usawa wa kijinsia.  GALS trainings have opened my mind to different things one of them being leadership. I believe now that, being a good leader one has to be a good example to the people he is leading. As a reverend I lead 67 people, 23 men and 44 women whereby amoung them there are 5 widows and 12 ophans. I have trained this congregation on the importance of having dreams and vison in life, the road to success and gender equality tree.

Changamoto ninazo kutana nazo mimi kama mchungaji, nakutana na  watu wenye magonjwa sugu na matatizo mbali mbali. As a reverend I face challenges such as I meet people with chronic diseases and other different  problems

Malengo niliyonayo ni kuwa na Usafiri utako niwezesha kupeleka elimu kwa washirika walioko maeneo mbali kama Tae wapo 9 na Vudee 12 kuhusiana na swala la kuwaelimisha juu ya ndoto,malengo na barabara ya mafanikio, bila kusahau mti wa usawa wa kijinsia. If I will be assisted to get my own transport, I plan to reach other people who are far from where I am, for example in Tae there are 9 people and in Vudee there are 12 people who are ready to be trained on dreams, visions, success road and gender equality tree.

Wako Mchungaji Julias Yours Rev. Julias

 

Lilian and Evalina Mtaita, Chome, Vuasu Cooperative, Same Tanzania

Lilian Mtaita was among the first champions at the Vuasu Catalyst Training in October 2013. After the training she went back to school because her vision was to study nursing and become a good nurse. But she taught GALS to her mother, Evalina Julius.
Chome_Lilian-1

Evelina has learnt good farming practices and livestock through her Vision journey. Lilian and her mother are now keeping exotic cows, which her mother planned through her Vision Journey.

Chome_Lilian-2
Lilian explained to her mother the Gender Balance Tree. They saw that if they work together on one thing they can increase income. She used to use an axe to get firewood for household now her husband does. He also helps with cooking eg while she comes to meetings. The family is in the process of registering land at village office.

Together they did the Leadership empowerment map. Evelina learnt more tools and trained 30 other people trained in her VICOBA savings and credit group. They have introduced her to other crops etc.

Avelina Nkolela, Ngima, Mbinga, Tanzania

Avelina Nkolela is married. She has a daughter and Lives with in-laws

Vision

  • Her vision was to buy a radio, plot, build a house and keep some savings.

Personal achievements from Vision Journey:

  • Has recently started a petrol business and a small vegetable garden, plans to expand the garden.

People reached in Leadership Empowerment Map:

  • Reached 6 neighbors.
  • Now active in Upendo Savings group.

Personal achievements from Vision Journey by 19th June 2015:

–              Has recently opened an account

–              Bought a radio and a plot.

–              This season she is expecting an increase in volume of coffee.

–              Recently she was employed by local government as a Village Health Worker.

People reached in Leadership Empowerment Map:

–              Reached a husband, 7 neighbours, 4 friends, several women at the Village Clinic.