Veronica Mchome, Gandu, Vuasu Cooperative Union, Same, Tanzania  

Personal Statement

Chama cha Msingi Gandu Gandu Primary Society, Hedaru, Same, Kilimanjaro Mimi ni Champion VERONICA MCHOME kata ya Hedaru Wilaya ya Same Mkoa Kilimanjro.Nchi yangu Tanzania.

Mimi ni champion wa Chama cha Msingi GANDU VUASU. I am Veronica Mchome a champion at Gandu Primary society at Vuasu which is located at Hedaru ward, Same district in Kilimanjaro region Mimi niliingia mafunzo ya GALS na kuna mambo ambayo nimefanya baada ya kufundishwa. Nilipoanza mafunzo haya nimetimiza mwaka mmoja katika mafunzo haya GALS.

It has been one year since I received GALS training, and I have started applying some of the training already. Ndani ya mafunzo haya nilikutana na fursa na changamoto.Na katika mafunzo haya nimeyapenda kwasababu yamenifundisha mgao wa bajeti katika familia yangu. I like these trainings because have taught me to budget resources in my family. Pia mafunzo haya ni mazuri kwani ni ya mgao katika malengo ya familia zetu na mambo ambayo nimefanya niliona nipange kazi zangu katika miezi mine (4), nilianza na kulima Maharagwe gunia 1 nikapata shs. 50,000/=.Nikaamua nianzishe Biashara ya nguo, ndani ya miezi minne ya pili niliamua nicheze kikoba.

The trainings are good because they have taught us to have vision in our families. After the training I devided my vision into four months period. During the first four months I harvested one sack of beans from my farm and I sold it at Tsh. 50,000. Following that I started a garments selling business. During the second four months I joined VICOBA Katika kikoba nilicheza kistatila siku ya Jumatano nilikuwa ninatoa shs. 5,000/= kila Jumatano. Nilifurahi sana kwasababu niliweza kupangilia mambo yangu mimi mwenyewe.Katika miezi minne ya pili niliulizwa na wenzangu na nikawafundisha. Every Wednesday I was contributing Tsh. 5000 to VICOBA, I was able to plan well my life.

During the second four months my fellows noticed a change in me so I decided to train them as well. Nilipoanza kuwafundisha niliwafundisha majirani, marafiki na watoto waliopenda kusikiliza mafunzo haya ya GALS. Walifurahia mafunzo haya kwasababu walikuwa hawakujua kupangilia mambo yao vizuri lakini wakajua. I started training my neighbours, friends and some children who were interested in listening GALS training. They were all very happy because they learnt to plan, something they never knew. Na katika miezi minne ya mwisho nilipanga katika miaka 3 nitapata TShs.250, 000/= na hapa nilipo katika mwaka wa kwanza nikapata TShs.135, 000/= nilifurahi kwasababu mipango yangu itafikia malengo bila shida. Pia Tshs 135,000/= ni pamoja na kuvuna kikoba. During the last four months I set another plan that, for three years I will save Tsh. 250,000. Am in the first year of my plan and I have already saved Tsh. 135,000 from all sources including VICOBA Mimi nimeona kwamba kupitia mafunzo haya nimeyaona ni mazuri kwani nimepata mabadiliko kwa muda muafaka na pia wale niliyowafundisha walipata mabadiliko kwa muda muafaka kwa ujumla.

Through this training I have observed positive changes both to me and the ones I have trained Kwahiyo tunatarajia kubadilika zaidi kupitia mfumo huu wa mafunzo haya kwasababu yametuwezesha kufahamu umuhimu wa usawa wa jinsia. So we expect to see more positive changes through this training because we now know the importance of gender equality.

Elinazi Eliapenda (Mpole), Bwambo, Vuasu Cooperative Union, Same, Tanzania

 

MUHTASARI WANGU KABLA NA BAADA YA KUPATA ELIMU YA GALS MY STORY BEFORE AND AFTER GALS TRAINING

Mimi Elinazi  Eliapende (Mpole) nimekuwa mkulima mzuri sana wa zao la kahawa tangu mwaka 1981 baada ya kumaliza elimu ya msingi. I Elinazi Eliapende (Mpole) have been a very good coffee farmer since 1981 upon completion of my primary education

Idadi ya miti yangu ya kahawa ni 700 wastani wa kilo ninazopata tangu 1981-2014 ni 1700kgs. Nimeendelea kuwa mkulima hadi mwaka 2012 nilipochaguliwa kuwa Mkulima Kiungo. Mafunzo niliyopata kwa kampuni ya TUTUNZE KAHAWA LTD. Ambapo baada ya kumaliza mafunzo na kuhitimu nilipatiwa cheti toka TaCRI, nilifaidika na mafunzo hayo kwa kuyatumia kwenye shamba langu pamoja na kuwafundisha wakulima wengine katika kikundi change ambao pia waliyatumia mashambani na kufaidika,kabla ya mafunzo hayo nilikuwa nikilima bila malengo bila utaalamu kwa hiyo mavuno yalikuwa kidogo bali sasa ninavuna mavuno mengi na bora. Jumla ya wakulima niliowafundisha na kubadilika ni 27.

I have 700 coffee trees, since 1981-2014 I harvest an average of 1700kg of coffee. I was selected to be a promoter farmer in 2012 through trainings offered by TUTUNZE KAHAWA LTD. After completing the training I was awarded a certificate by TaCRI. Before the training I did not follow good agricultural practices thus harvest were few of low quality. After applying what was trained harvests have improved a lot in terms of quality and quantity. I also trained other farmers both individuals and groups and amoung them 27 have seen a positive change.

ELIMU YA GALS GALS TRAINING

Mnamo mwaka 2012 ndipo nilipopata Elimu (Mafunzo) ya GALS .Mafunzo haya yamenisaidia sana kwani yamenielimisha kuweka malengo kuyafanyia kazi kwa michoro. Elimu hii niliipata kwa mara ya kwanza toka kwa Ndugu Lickson Samwel ambaye alinitia moyo, kunifundisha kuweka malengo  hadi kuwa na mafanikio makubwa ndipo nilipoanza ufugaji wa kuku 60,ng’ombe 2 na sasa kondoo 2 On 2012 I received GALS training from Mr. Lickson Samwel who encouraged me to have vision and draw them in a paper. Through this I managed to start livestock keeping and now I have 2 cows, 2 sheeps and 60 chickens.

AINA YA MAFUNZO NILIYOPATA THE TRAINING I RECEIVED

 1. Ndoto yangu My dream
 2. Michoro kuonyesha mti wa usawa wa jinsia Gender equality tree drawings
 3. Michoro kuonyesha uwezeshaji jamii(kuwafikia wengine) Community mobilization drawings (how to reach others)
 4. Michoro kuonyesha – Mti wa malengo Vision tree drawings
 5. Michoro kuonyesha – Mti wa mafanikio Succees tree drawings
 6. Mchoro kuonyesha – Mti wa Biashara Business tree drawings
 7. Mchoro konyesha – ramani ya masoko Markets map drawings

 

MAFUNZO MENGINE NI OTHER TRAINING

 1. Kiongozi Bora – Uongozi Leadership
 2. Mti wa uzalishaji Production tree

FAIDA NILIYOPATA ADVANTAGES

 1. Nimeonyesha ndoto na kuweka mipango ya kuitimiza I have examine my dreams and set ways to reach them
 2. Nilikuwa natawala familia lakini sasa ninaongoza kwa msaada wa usawa wa jinsia I was bossing my family nowadays I lead it by following gender equality
 3. Nilikuwa najifunza mwenyewe bali sasa nawafundisha wengine I train other community memebers
 4. Sikuwa na malengi ya kazi bali sasa naweka malengo na kujitahidi kuyafikia I had no vision, nowadays I set visions and ways to reach them
 5. Kuonyesha mafanikio kwa kuchora kama ufugani nk Through drawings I can illustrate my success
 6. Kugundua mbinu za kupata masoko na kuyafikia. To discover new methods to get markets

MALENGO VISION

Kuendela kujifunza zaidi kuboresha elimu na kuwafikia wengi zaidi ili kuwapatia elimu hii na kuleta mabadiliko katika uzalishaji wa zao la kahawa pamoja na maisha kwa ujumla katika jamii. To keep on learning and train other community members in order to improve coffe production and life as a whole

MABADILIKO CHANGES

Wakulima wote niliowafundisha wamebadilika katika uzalishaji na maisha ya kifamilia na kuwa na ushirikiano.Nilifundisha watu 27 .Wanaume 15 na Wanawake 12. I have trained a total of 27 farmers (15 male and 12 female), they all have improved farm production and family teamwork

MATARAJIO EXPECTATION

Matarajio yangu nikiwezeshwa kupata Usafiri na posho ninakusudia kuwafundisha watu wengi zaidi Kijiji hadi Kijiji – Kata hadi Kata na Wilaya hadi Wilaya na kuanzia elimu hii ndani na nje ya Tanzania.Ili kufikia watu wengi zaidi ya 50,000 na kuleta mabadiliko. I expect to reach and train 50,000 people and more in different villages, wards, districts and even other countries if I will be given transport allowance and per diem.

PAMOJA TUJENGE UCHUMI. TOGETHER WE BUILD THE ECONOMY

Iddi Mchome, Chome, Vuasus Cooperative Union, Same Tanzania

P.O.BOX 333, SAME

KILIMANJARO

Simu: 0786 578577/0788 066683

 HISTORIA YA MAISHA YANGU STORY OF MY LIFE

Mimi naitwa Iddy Mchome,Nimezaliwa mwaka 1975 nimesoma darasa la saba 1999, Sekondari  mwaka 2004, kazi kwa sasa mi ni mjasiriamali.

Mafunzo nilipata katika shirika la Swis contact juu ya vicoba na tukaelimisha watu jinsi ya kuungana pamoja na kuunda mfumo wa kuweka na kukopeshana.

I am Iddy Mchome, born in 1975. Finished primary education in 1999 and secondary education in 2004, am entrepreneur.I received training on village cooperative bank (VICOBA) through SWIS CONTACT, from then I started training people on how to build the system of saving and loans.

MALENGO: PLANS

Malengo makubwa yalikuwa ni kuwawezesha wakulima wadogo wadogo kusaidiana. Kwasasa tumefikia kuunda vikundi vinne(4) lengo lingine tuliona tuwashirikishe sana kina mama kwani kina mama wengi wa vijijini wana kipato duni sana ukilinganisha na kina mama wa mjini.

Baadhi ya wakina mama wamefanikiwa kubadilisha maisha yao kwa kusomesha watoto kuinua uchumi wao na biashara na pia kubadilisha mfumo mzima wa maisha yao kwa ujumla na kwa sasa tuna tarajia kuunda vikundi (10) hadi mwaka 2016.

The main plan was to help small scale farmers help each other. As for now we have managed to build four groups. Another plan was to involve women since many village women have low income compared to women from urban areas.

Some of the women have benefited from this by advancing their life, sending children to school, starting small business and develop economically. We have planned to establish new 10 groups by 2016

MAFUNZO YA GALS GALS TRAINING

Nilifanikiwa kupata mafunzo ya GALS kuanzia mwaka 2013 baada ya kupata mafunzo hayo kwanza nilifahamu nini ndoto yangu ni njia ipi ambayo itaniwezesha kukamilisha malengo yangu baada ya kupata elimu, kwanza maisha yangu yalibadilika kutoka nyumba ya vyumba viwili hadi kuwa nyumba ya vyumba 4 na vyoo ndani , baada ya hapo nilifanikiwa kutembelea baadhi ya vikundi mbalimbali kutoa elimu na baadhi ya vikundi vimetambua umuhimu wa mafunzo ya GALS.

I was lucky to receive GALS training in 2013. After this training my dreams and ways to attain them were revealed. Through applying the training my life have changed in a positive way, for instance I moved from a 2 rooms house to a 4 bedrooms self contained house. I visited some VICOBA groups and trained them on GALS as well

NDOTO DREAM/Vision

Ndoto yangu mimi nikutoa elimu kwa kila kaya juu ya ushirikishwaji wa kina mama kupata hati miliki ya nyumba mali pamoja na mambo mengine kwani kina mama wengi wa kiafrica mume anapotangulia familia iliyobakia inanyanyaswa sana. My dream is to educate each household on the importance of women to own house tittle deeds and shared properties, because most African women undergo a lot of discrimination when their husbands die.

MATARAJIO EXPECTATIONS

Matarajio yangu kwa kushirikiana na muwezeshaji wa GALS tutaona umuhimu wa kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa kumshirikisha mama juu ya hati miliki, baada ya hapo mimi nina washukuru sana GALS na nitakuwa tayari kushirikiana nao katika mafunzo mbali mbali pale nitakapohitajika kwani jamii ya watu wengi bado wanahitaji kuelimishwa. By cooperating with As GALS trainer, I expect to train community on the impontace of involving women on owning house title deeds. Moreover I am grateful to GALS crew, and I wil be available for other training whenever needed because community members still neeed to be educated.

 


Nicolaus Abraham, Gandu, Vuasu Cooperative Union, Tanzania

Gandu_Abraham-1
Abraham showing how far away he lives from Gandu cooperative centre. Right up on the distant mountain by another road.

Personal Statement

0755672344

Nicolaus Abraham ni mmoja wa wanachama wa GALS ambao mliwafundisha, katika ndoto yake kwa mwaka 2014 ni kujenga nyumba yake ya vyumba vitatu na sebule katika ndoto yake alikuwa na nyumba ya vyumba viwili.Lakini kabla hajapata mafunzo ya GALS hakuwa na mpango wa kujenga nyumba nyingine kwa mwaka 2014.Baada ya kupata mafunzo haya aliamua kubomoa na kujenga nyumba nyingine ya vyumba vitatu na sebule kwa mwaka 2014 baada ya mafunzo. Ili kutimiza ndoto yake.

Nicolaus Abraham is one of the GALS champions. His dream of 2014 is to build a house with three bed rooms and a living room, in reality he has a two rooms house. Before receiving GALS training he had no plans of building a house on 2014. After the training he decided to build his dream house of three bedrooms and a living room on 2014 in order to live his dream.

MALENGO, FURSA NA CHANGAMOTO VISION, OPPORTUNITY AND CHALLENGES

MALENGO:     Ni kutoka Kwenye vyumba viwili hadi kufikia vyumba vitatu na sebule ya kisasa katika barabara ya malengo alikuwa na fursa zifuatazo:

VISION: To move from a two rooms house to a three bedrooms and living room house, towards working on his plan he had the following opportunities:

(a)   Ng’ombe  2 2 cows

(b)   Kuku  20 20 chicken

(c)   Fedha Money 3,500,000                             3,500,000/=

(d)   Kilimo cha maharagwe ekari         3 3 acres of beans farm

(e)   Kilimo cha fiwi ekari                      2 2 acres of lablab farm

(F)   Kilimo cha mahindi ekari   3 3 acres of maize farm

Ilikufikia barabara ya malengo itakayomfikisha Kwenye ndoto yake fursa hizi alizigawanya katika vipindi vitatu Kama ifuatavyo: in order to work on his plan to make him live his dream, these opportunities were devided on three timelines as follows:

MWEZI WA TATU – MWEZI WA SITA MARCH-JUNE

Aliuza ng’ombe moja kwa thamani ya Tshs Laki tano na ishirini elfu (520,000/=).Mwezi wa tatu hadi wa sita akauza tena kuku watano kwa thamani ya Tshs.75,000/=. Mwezi huo huo wa tatu hadi wa sita katumia Fedha ya ziada Tshs. 2,095,000/= (Milioni mbili na tisini na tano elfu).

Between March and June he sold one cow at a price of Five hundred and twenty thousands shillings (TSH. 520,000/=), five chicken at TSH. 75,000/= and spent TSH 2,095,000 from his personal savings.

MWEZI WA SITA – MWEZI WA TISA JUNE-SEPTEMBER

Alitumia fursa zake kama ifuatavyo: He used his opportunities as follows

 • Feza za akiba million 1,000,000 Personal savings TSH. 1,000,000
 • Maharagwe gunia tano 750,000 5 sacks of beans TSH. 750,000
 • Fiji gunia 3 kwa shs 380,000 3 3 sacks of lablab TSH. 380,000
 • Mahindi hakufanikiwa kuvuna He did not harvest any maize

Hivyo kwa mwezi wa sita hadi wa tisa alifanikiwa kupata takribani Tshs 2,130,000/= (Milioni mbili na laki moja na thelathini elfu). Therefore between June and September he was able to collect approximately TSH. 2,130,000

MWEZI WA TISA HADI WA KUMI NA MBILI SEPTEMBER TO DECEMBER

1)         Alitumia akiba ya shs 1,000,000 He used his personal savings TSH.1,000,000

2)         Ng’ombe moja shs       610,000 He sold 1 cow at TSH. 610,000

                                    Jumla  1,610,000 Total 1,610,000

Hivyo Jumla alipata Tshs milioni na laki sita na elfu kumi.

Katika barabara ya malengo alikusudia kujenga nyumba yenye thamani ya milioni kumi na tatu na laki tano. Lakini kwa awamu tatu alifanikiwa kupata milioni sita laki nane na elfu thelathini na tano.Hivyo mgawanyo wake ni kama ifuatavyo: He planned to build a house worth TSH 13,500,000. However for the first phase he managed to collect TSH 6,835,000, thus he devided it as follows:

 • Mwezi wa tatu hadi wa sita boriti                                     1,360,000
 • Mwezi wa sita hadi wa tisa tofali 400                                         800,000
 • Mwezi wa tatu hadi wa sita bati 45                                          675,000
 • Mwezo wa tisa mawe tani 3                                          500,000
 • Mwezi wa tisa hadi wa kumi na mbili ujenzi 1,000,000
 • Misumari                             150,000
 • Fundi kupaua                                           500,000
 • Frem milango na madirisha                                          400,000
 • Shata mlangoni na dirishani                                          502,000

                                                                        Jumla              5,887,000

 • March to june boroti 1,360,000
 • From June to September he bought 400 bricks 800,000
 • From March to June he bought 45 iron sheets 675,000
 • On September he bought 3 tones of stones 500,000
 • September to December he paid for construction 1,000,00
 • Nails                                                                        150,000
 • Payment to roofing technician                      500,000
 • Doors and windows frames 400,000
 • Door and windows shutters 502,000

TOTAL                                     5,887,000

CHANGAMOTO CHALLENGES

Katika barabara ya malengo alipata changamoto ambazo hakuweza kufikia malengo yake nazo ni: the following were the challenged he encountered as he was implementing his plan

 • Ukame Drought
 • Magonjwa Diseases
 • Shule School fees
 • Magonjwa ya Mifugo Livestock diseases

Mpango wake ni kumalizia nyumba yake kwa mwaka 2015 kwa fursa nyingine zilizobaki na kuongeza kilimo kama hali ya hewa itakua nzuri. His plan was to finish building his house by 2015 by utilizing other remaining opportunities and increasing energy in agriculture if drought will not strike.

MTI WA JINSIA  GENDER TREE

KAZI ANAZOFANYA YEYE KAMA BABA NI TASK HE DOES AS A FATHER ARE

 • Ufugaji wa Ng’ombe Livestock keeping
 • Kilimo cha fini tambarare
 • Kukata kuni na kuzipasua na kuuza preparing and seeling firewood
 • Kupika tofali making bricks
 • Uchomaji wa Tofali

KAZI ANAZOFANYA MAMA YEYE MWENYEWE TASKS MOTHER DOES ON HER OWN

 • Kupika cooking
 • Kufua laudry washing
 • Kufagia cleaning the house
 • Kuosha vyombo Dish washing
 • Kuogesha watoto shower the children
 • Kuchota maji fetching water

KAZI WANAZOFANYA KWA PAMOJA TASKS DONE BY BOTH

 • Kubeba kuni Carring the firewood
 • Kilimo cha maharagwe beans cultivation
 • Kilimo cha mahindi maize cultivation
 • Kuwapa kuku chakula feeding the chicken
 • Kupiga nguo pasi laudry ironing

Chambua Coleman, Chome, Vuasu Cooperative, Same Tanzania

Coleman is a trained extension officer. He gets trainings from the government and other NGOs and sometimes TaCRI (Tanzania Coffee Research Institute) and trains voluntarily for the government on extension. He is not paid for this but gets reimbursement of costs. His motivation is to get certificates. He suggests that obtaining Certificates as GALS trainers would help both to show for further GALS expansion to other villages and other cooperatives as well as for jobs.

He was taught GALS by Hawa Arckland, He has only taught 1 person, he thinks he still needs to understand properly. He has been very busy organising agricultural fairs for the government in the village. He suggested that in the next fairs he will organise trainers to talk about GALS. About 500 people turn up for the fair while the fair is going on normally other crop producers like cabbage growers turn up and he suggested that one GALS trainer could cover one crop producers and share while the fair is going on.

Reverend Mchome Julius WiliJohn, Chome, Vuasu Cooperative Union, Same, Tanzania

 

Reverend Julius Wili John was formerly a seventh day Adventist. But he got a calling through the assemblies of God ministry and started a church. His wife is also a preacher. As wife of reverend her role is to support and conduct counselling sessions to women.

Julius was taught GALS by Hawa Arckland. His vision is to be a bishop. On his Vision Journey he decided to do an onion farm – that he has now achieved.

Chome_Reverend_VJ

Chome_Reverend_Onions-3

Chome_Reverend_GBT-3

Before GALS he and his wife attended trainings from Adra Tanzania with Ministry of Health. The trainings were conducted from house to house advising people on many issues including food security, education, HIV/AIDS and Land rights. All women should know responsibilities in house like children need to go to school, women should clean house, should have rights to ownership of property and earn money together. They plan for school fees and other household issues together. On gender balance his wife is happy and she says they share most of the responsibilities. They own assets together including land. They have a temporally land title signed by the village chairman indicating all assets belong to the family. Even if he dies the village office recognises the wife as the heir.

Julius has taught Philemon Wilfred, his wife and other two group members.The wife was interested to learn livelihood tools.

Personal Statement

P.O.BOX 333 SAME

SIMU: Mobile 0786 114 105/0768 506 863

Mimi mch. Julius ni mzaliwa katika kijiji cha Marieni Tar 20/02/1965. Nimefanikiwa kuoa mwaka 1993,nimepata watoto 5 wakike mmoja na wakiume wanne.Mimi kama mchungaji nimefanya kazi ya kumtumikia Mungu kwa muda mrefu. I was born on 20th February 1965 at Marieni village. In 1993 I got married and blessed with 5 children, 4 sons and 1 daughter. For long I have been saving God as a reverend.

Baada ya kupata mafunzo ya GALS niliyopatiwa kutoka kwa mkufunzi Hawa yamenipa fursa ya kuniwezesha kutambua na kufahamu mambo mengi sana likiwemo swala la kiongozi bora. Nimeamini kuwa kiongozi ni kuwa mfano kwa wale unao waongoza kwa nafasi tofauti tofauti, Mfano mimi ni mchungaji ni naye ongoza watu 67 wanaume 23 na wanawake 44.Pia kati yao kuna wamama wajane 5 na watoto yatima 12, mimi kama kiongozi nimefanikiwa kuwafundisha ndoto na malengo kimaisha na pia kuwaonyesha barabara ya mafanikio bila kusahau mti wa usawa wa kijinsia.  GALS trainings have opened my mind to different things one of them being leadership. I believe now that, being a good leader one has to be a good example to the people he is leading. As a reverend I lead 67 people, 23 men and 44 women whereby amoung them there are 5 widows and 12 ophans. I have trained this congregation on the importance of having dreams and vison in life, the road to success and gender equality tree.

Changamoto ninazo kutana nazo mimi kama mchungaji, nakutana na  watu wenye magonjwa sugu na matatizo mbali mbali. As a reverend I face challenges such as I meet people with chronic diseases and other different  problems

Malengo niliyonayo ni kuwa na Usafiri utako niwezesha kupeleka elimu kwa washirika walioko maeneo mbali kama Tae wapo 9 na Vudee 12 kuhusiana na swala la kuwaelimisha juu ya ndoto,malengo na barabara ya mafanikio, bila kusahau mti wa usawa wa kijinsia. If I will be assisted to get my own transport, I plan to reach other people who are far from where I am, for example in Tae there are 9 people and in Vudee there are 12 people who are ready to be trained on dreams, visions, success road and gender equality tree.

Wako Mchungaji Julias Yours Rev. Julias

 

Lilian and Evalina Mtaita, Chome, Vuasu Cooperative, Same Tanzania

Lilian Mtaita was among the first champions at the Vuasu Catalyst Training in October 2013. After the training she went back to school because her vision was to study nursing and become a good nurse. But she taught GALS to her mother, Evalina Julius.
Chome_Lilian-1

Evelina has learnt good farming practices and livestock through her Vision journey. Lilian and her mother are now keeping exotic cows, which her mother planned through her Vision Journey.

Chome_Lilian-2
Lilian explained to her mother the Gender Balance Tree. They saw that if they work together on one thing they can increase income. She used to use an axe to get firewood for household now her husband does. He also helps with cooking eg while she comes to meetings. The family is in the process of registering land at village office.

Together they did the Leadership empowerment map. Evelina learnt more tools and trained 30 other people trained in her VICOBA savings and credit group. They have introduced her to other crops etc.

Amani Mberuseru, Chome, Vuasu Cooperative, Same Tanzania

Mr Amani Mberuseru was one of the first GALS champions trained in October 2013. At that time he had a very serious drinking problem and was not looking after his farm.

In June 2014 he made a Vision Journey Plan for coffee, planning to increase increase production. This he achieved and has increased to 30 bags of coffee season 2014/2015, some of which he was taking to the Chome cooperative. He says he has the best coffee farm in Chome and all is because of planning through the vision journey.
Chome_Mberuseru_VJcoffee-4
Chome_Mberuseru_coffeefield-2
On Gender balance, He has no land agreement but they own land together and he thinks no one can mistreat his wife in case he dies, he also works together with his wife, and He also helps on livestock keeping in the household.
Chome_Mberuseru_house-1

He has taught 80 people they meet in 2 to 3 times a week and he has trained in 4 months. Many of his class are youth who were interested in entrepreneurship however some are older. They were happy to learn GALS especially the vision journey.
Chome_Mberuseru_ELM-1

Goodness PrayGod, Gandu, Vuasu Cooperative Union, Same, Tanzania

 Goodness Pray God was one of the champions trained at the first Catalyst workshop. She was then selected to recive further training on livelihood and leadership tools. She is now one of the top GALS peer trainers in Vuasu Cooperative Union and has trained in Kenya as well as locally to a high level.

She is a young single mother living with her father. As a result of GALS she has been able to plan, plant many coffee seedlings, increased her harvest of beans and maize. With the money she has significantly improve her income, repaired and improved the house, built a latrine and educated her child. Her father has now registered his land in joint names. Her plan now is to keep chickens and bees and educate her child to university level.

 

Pra God  is one of the most effective champion peer trainers in Vuasu Cooperative. By February 2015 she had  reached 124 people over a wide area. 70 were well taught and the diagrams were good.12 were definitely training others.  Her easiest method was through Village Community banks (VICOBA). After VICOBA she presents GALS and made networks. She has trained in the catalyst, livelihoods and leadership tools. She travels 8-10 km weekly on foot. A big challenge she faces is that people think she is paid – she needs a certificate to say the is voluntary. But some of those she has taught are now willing to pay her for her time.

Some of the people Pray God has taught:

More details on Veronica Mchome

Pray God was also invitedas a paid trainer to train on GALS in Kenya and received higher level GALS training in Bukonzo Joint, Uganda.

Pray God shows her Leadership Journey in Kenya
Pray God shows her Leadership Journey in Kenya

 

 

Personal Statement

GOODNESS PRAYGOD
CHAMA CHA MSINGI GANDU GANDU PRIMARY SOCIETY
HEDARU
SAME
KILIMANJARO
NAMBA YA SIMU MOBILE: 0686 118 460

Mimi ni champion niliyepata mafunzo ya GALS na ndani ya mafunzo haya kuna mambo ambayo nimeyafanya kupitia masomo haya. Na pia katika mafunzo haya nimeyapenda kwani yamenifundisha namna ya kukabiliana na fursa na changamoto katika familia na kimaisha. I am a champion who received GALS training. Through this training, was able see opportunities and face challenges in my family and life in general and above all I have achieved a lot of personal development

Pia ndani ya mafunzo haya nimeyapenda kwasababu katika uwezeshwaji mzima kwa ujumla unalenga usawa wa jinsia. During the training sessions, gender equality was well thought-out, that is something I liked about this training
Katika mpangilio wa mambo niliyoyafanya niliamua kugawa katika vipindi vya miaka, mwaka pamoja na miezi kwa kutumia nililolilenga kufundisha mtoto kufikia chuo kikuu baada ya kupata mafunzo haya ya GALS. Through skills from GALS training I divided plans yearly, I planned to educate my child to university level

Ndani ya mpangilio wa vitu nilivyovifanya niliamua kugawa katika vipindi vya miezi mitatu mitatu katika mipango ya mwaka mmoja ndani ya miaka kumi.
Kipindi cha miezi mitatu ya kwanza niliamua kulima maharagwe , na katika ulimaji wa maharagwe ndani ya miezi ile mitatu nilivuna kiasi cha gunia moja na robo, ambalo kiasi chake cha thamani ni TShs 98,000/= kwani gunia moja niliuza thamani ya TShs.70,000/=, na robo yake TShs 28,000/=.Jumla yake ikawa TShs.98,000/= kwa msimu ule wa miezi mitatu ya kwanza ndani ya malengo ya mwaka katika miaka kumi, katika familia yangu kupitia kipindi hiki niliona badiliko kubwa sana tu baada ya kuzingatia mafunzo pindi tu tulipoanza. During the first three months I decided to plant beans, whereby I harvested 1.25 sacks and sold them at a price of Tsh. 98,000 (1 sack sold at Tsh 70,000 and 0.25 sack sold at Tsh. 28,000). During the first three months in my one year plan which is in my ten years plan I noticed a great change in my life.

Awamu ya pili ya miezi mitatu niliamua kufuga kuku, kupika maandazi na kulima mboga mboga. Katika mchakato huo wa kufuga kuku, na kupika maandazi pamoja na kilimo cha mboga mboga nilianzishia vimiradi hivyo kupitia pesa tasilimu ile ya awamu ya kwanza ya miezi mitatu(3) kwahiyo nilipanga bajeti ya kununua kuku 4 banda shilingi 40,000/= pia katika biashara ya maandazi ambayo ilichukua shilingi 25,000/= na kilimo cha mbogamboga ambacho kilichukua shilingi 15,000/= na pia shilingi 10,000/= ikawa matumizi ya kusaidia familia. During the second three months, I decided to start keeping chicken, selling buns and vegetable production. I used the money I got from the first three months (selling beans). I bought 4 chickens, used Tsh 40,000 to build a chicken hut, Tsh 25,000 for a bun selling business and Tsh. 15,000 for vegetable production. Also spent Tsh 10,000 for household daily uses

Katika kipindi hiki pia niliendelea kufundisha mafunzo haya ya GALS kwa majirani, makanisani,vicoba na marafiki pia. Ndani ya hao niliowafundisha wako ME na KE ambao walikuwa 130 lakini waliobadilika ni 70 tu. Ambao ni mchanganyiko wa ME na KE. ME ni 24 na KE ni 46 jumla ni 70. Kikundi hiki cha watu 70 maisha yao ya kifamilia yamebadilika kutokana na kila mtu alivyojiwekea ndoto yake katika malengo yakukamilisha maisha ya kifamilia kutokana na mafunzo haya ya GALS kwa kutumia njia mfumo wa mti wa usawa wa jinsia.
I have trained a total number of 130 people which include neighbours, friends others in church and in VICOBA groups. Amoung them 70 (24 men and 46 women) have changed their lives and their families. By GALS training through gender equality tree system, they have set their visions and dreams to accomplish in life.
Pia katika watu hawa niliowafundisha walibadilika kimasomo na kimatendo.Kwani wengi wao walikuwa katika familia, Mzazi mmoja ndiye aliyekuwa anapeleka watoto shule ,lakini sasa kupitia GALS hii waliyoipata wameunganika wengi wao wanafanya mipango kazi ya familia kwa pamoja. The people I have trained they have changed in both mentality and actions. For instance; previously one parent was taking the whole responsibility of sending children to school, as for now all parents take part in planning family matters.

Katika awamu hii ya pili nilifanikiwa kupata shilingi 90,000/= kwa kupitia mboga mboga ambayo nilipata shilingi 30,000 na kuuza mayai ya kuku shilingi 10,000/= na kupika maandazi shilingi 50,000/=. Hapa ndipo nilipoona umuhimu wa mafunzo haya. During the second three months period I earned Tsh 30,000 from vegetable production, Tsh 10,000 from selling eggs and Tsh. 50,000 from selling buns. Therefore in total I earned Tsh. 90,000
Awamu ya tatu nilifanya katika bustani ya mboga mboga nikaanza biashara ya mahindi na kupika maandazi pia. Kupitia shughuli hizo zote nilifanikiwa,japokuwa changamoto nazo zilikuwepo , lakini kutokana na fursa ambazo nilizotumia nilifanikiwa kufikia lengo. During the third three months period I continued with vegetable production and selling buns I also started selling maize. Even though I faced challenges, I used the opportunities to meet the goals
Kupitia mafanikio ya malengo ya awamu ya tatu tulipeleka watoto shule kwa pamoja kununua chakula cha familia kwa ujumla pia tuliongeza miti ya kahawa kwa ajili ya kuboresha mashamba ya kahawa. Through the success from the third period, we managed to send children to school, buy family food and add more coffee trees to improve coffee farms

Pia katika kipindi hiki cha awamu ya tatu tuliamua kulima fiwi kwaajili ya kikundi cha kikoba kwani kupitia vikoba tunachangia shilingi 500/= kwa wiki. Hii inasaidia wakati wa kukopeshwa kuendeleza familia.Eidha husaidia katika kuongeza biashara kufundisha watoto,kulima vilimo mbadala kwa ajili ya kukabiliana na changamoto katika kuhudumia familia kimaisha kwa ujumla. Moreover during the third period we decided to cultivate lablab so as to get money to contribute in VICOBA in which we contribute Tsh. 500 per week. VICOBA help us to get loans for family purposes, improve business, send children to school and start alternative crops farming so as to conquer life challenges.
Katika awamu ya kipindi cha miezi minne (4) ya mwisho nimevuna kikoba, nimelima fiwi tambarare,nimefuga kuku,kupika maandazi pamoja na kulima maharagwe.

Kutokana na shughuli nilizozifanya awamu hii ya kipindi cha nne, kikoba nilivuna shilingi 200,000/= Fiwi nilivuna magunia (4) thamani yake shilingi 150,000/=, Kufuga kuku Shilingi 50,000/=, kupika maandazi shilingi 30,000/= kulima maharagwe shilingi 165,000/= Jumla yake shilingi 595,000/= Kwahiyo pesa ambayo nimepata kipindi hiki cha awamu ya nne ni shilingi laki tano na tisini na tano elfu. During the last three months period I managed to collect Tsh. 595,000 from VICOBA, harvesting lablab, chicken keeping, selling buns and harvesting beans. The divisions is as follows VICOBA Tsh. 200,000, 4 sacks of lablab which cost Tsh. 150,000, profit from keeping chicken Tsh. 50,000, profit from selling buns Tsh. 30,000 and profit from beans Tsh. 165,000.

Pia katika kipindi hiki ambacho kilikuwa kigumu kwani niliamua kufanya shughuli nyingi kwa pamoja, lakini pia niliendelea kufundisha watu mafunzo haya ya GALS. Na watu nao pia wamefanikiwa kuongezeka kadri ya vile walivyoona jinsi wale 70 walivyopata mafunzo haya na kubadilika. Walioongezeka ni kama wafuatao:- ME 12, KE 18 JUMLA 30 na waliopata mabadiliko ni ME 5,KE 10 JUMLA 15 wamepata mabadiliko baada ya mabadiliko ya wenzao jinsi walivyopata mafunzo wakapata kubadilika kimaisha katika familia zao hususani baba,mama na watoto.
This was a very hard period for me because I had to do a lot of activities at once; I continued training others about GALS, reached another 30 people (12 male and 18 female). The seventy (70) people I trained earlier were ambassadors because others changed by just looking at their lives and more especially their families. Thus among the 30 people, 15 changed (5 male and 10 female)
Kwahiyo ndani ya kipindi hiki cha awamu ya kukamilisha malengo ya mwaka ndani ya ndoto yangu ya miaka kumi(10) nilifanikiwa kufanya shughuli kwa ajili ya kuinua familia yangu kwa ujumla na pia zingine familia katika jamii inayonizunguka. Therefore during this period of accomplishing my one year vision in my ten years dreams, I managed to conduct a lot of activities for the purpose of improving my family’s life standard and surrounding community as well
Katika mabadiliko ya familia yangu na familia zengine katika jamii iliyokuwa inanizunguka ilivutia watu wengi sana kwani wengi wao waliweza kufanya shughuli mbali mbali kama zifuatazo: The changes the surrounding community observe from my family and other families have attracted many to conduct activities such as;
1) Kucheza vikoba kwa pamoja Engaging in VICOBA
2) Kubadilisha mazingira ya familia Improve living standard of their families
3) Kufanya Biashara ndogondogo Starting small scale business
4) Kujenga nyumba nzuri Building good houses
5) Kufanya kazi kwa pamoja Working together as a team
6) Kupeleka watoto shule kwa pamoja Raising children together
7) Kuboresha mashamba ya kahawa na kuongeza miche ya kahawa katika mashamba yao kwa pamoja Plant more coffee trees and improve their farms
8) Kushirikishana katika mipango kazi katika familia kwa pamoja Taking part in planning family goals together

Kupitia mafunzo haya nimebadilika kwani kabla sijapata mafunzo haya nilikuwa tu na kishamba cha maharagwe ¼ eka lakini kupitia mafunzo haya nimekuwa na fursa ambazo zimenifanyia mabadiliko ya haraka , kwani fursa hizo zimenifanya kubadilika kutoka asilimia 2-5 (2%-5%) kwa mwaka mmoja. Through GALS training I admit to have changed a lot, I had only one 0.25 acre beans farm, now I have identified opportunities that have brought success from 2% to 5% in just a year
Fursa ambazo zimeniwezesha kutoka asilimia ya chini kwenda ya juu zaidi kidogo ni kama ifuatavyo:- Opportunities that have made me advance are
1) Kilimo cha maharagwe ekari 1 ¼ 1.25 acre of beans fa
2) Kilimo cha fiwi ekari 1 ½ 1.5 acre of lablab
3) Kilimo cha mahindi ekari 2 2 acre of maizef
4) Biashara ya mahindi gunia 5 selling 5 sacks of maize
5) Kucheza vikoba profit from VICOBA
6) Kufuga kuku 22 22 chicken
7) Kilimo cha kahawa ekari ¼ 0.25 scre coffee farm
8) Biashara ya mboga mboga ekari ¼ selling vegetable from a 0.25 acre vegetable garden

Ili kufikia barabara ya ndoto yangu hizo ndizo fursa nilizotumia kutoka asilimia ya chini kuelekea asilimia ya juu zaidi kidogo.Kupitia fursa hizi zilizoniwezesha kutengeneza barabara yangu ya malengo nilifanikiwa kukamilisha vipindi vya miezi mitatu tu ndani ya mwaka mmoja katika lengo la miaka kumi kama ifuatavyo: I used the mentioned opportunities to move from down to up which also helped me in the road to success. I managed to reach my three month period goals in my one year plan which is in my ten years vision
1) Miezi 3 ya kwanza – kuuza maharagwe 1 1/4 ambayo thamani yake ni shilingi 98,000/= first three months- selling 1.25 sacks of beans at Tsh. 980,000
2) Miezi 3 awamu ya pili – Mboga mboga shilingi 30,000/= Maandazi shilingi 50,000/=, Kuku mayai shilingi 10,000/= na kufundisha vikundi watu 70 second three months period- profit from vegetable production Tsh.30,000, profit from selling buns Tsh. 50,000, selling eggs Tsh. 10,000 and reaching 70 people
3) Miezi 3 awamu ya tatu – Biashara ya mahindi shilingi 200,000/= third three months period- selling maize at Tsh. 200,000
4) Miezi 3 awamu ya nne – Kuku mayai shilingi 50,000/= Fourth three months period- profit from selling eggs Tsh 50,000
5) Kuuza fiwi gunia 4 shilingi 150,000/= Profit from selling 4 sacks of lablab Tsh 150,000
6) Kuuza maharagwe gunia 2 ½ shilingi 165,000/= Profit from selling 2.5 sacks of beans Tsh 165,000
7) Kufundisha GALS watu 15 Training 15 people on GALS
JUMLA NI SHILINGI 595,000/= GRAND TOTAL 595,000

Katika barabara yangu ya malengo nilikusudia kusomesha mtoto wa shule hadi chuo kikuu kwa thamani ya shilingi milioni 12,200,000 kwa miaka 10. Lakinii kwa awamu hii ya nne nilifanikiwa kupata laki nane na thelathini na tano elfu tu (885,000). I planned to educate my child to a university level at a total cost of Tsh. 12,200,000 over a ten years period. During the fourth three months period I managed to collect Tsh. 885,000
Hivyo mgawanyiko wangu wa kazi ni kama ifuatavyo: Thus, plans for education is as follows
1. Elimu ya msingi:- Darasa la 1-7 Primary education 200,000/=
2. Elimu ya Sekondary : Kidato cha 1-4 Secondary education (O level) 2,000,000/=
3. Kidato cha 5-6 Secondary education (A level) 1,000,000/=
4. Chuo Kikuu University 9,000,000/=
JUMLA TOTAL 12,200,000/=

Hivyo huu ndio mgawanyo wangu wa ndoto kwa ajili ya kufikia ndoto ikamilike ndani ya kipindi cha miaka 10 ijayo kupitia mafunzo ya GALS. Na mpango wangu kamili ni ili mtoto afike chuo kikuu na kupata kazi ndani ya miaka 10 kwa fursa zingine na kuboresha kilimo kwa unadhifu zaidi kama hali ya hewa itaendelea kuwa nzuri na hususani katika kilimo cha kahawa. That is my plan to reach a ten years vision, another part of the plan is for a child to graduate in university and get employment in ten years. If drought will not trike I plan to use the opportunity I have to improve in agriculture especially coffee farms.
Pia kuna mambo mengine ambayo niliyofundisha kwa ujumla katika familia yangu na jamii inayonizunguka. Ambayo yamesaidia kutengeneza ndoto au malengo kwa ujumla katika familia yangu pamoja na familia zingine za jamii. I have also trained other skills to my family and the surrounding community that benefit us all
1) MTI WA USAWA WA JINSIA:-Ambao huu hugawanyika katika vipengere 3 GENDER EQUALITY TREE: it is divided in three categories
• Kazi afanyazo baba Father’s task
• Kazi afanyazo mama Mother’s tasks
• Kazi wafanyazo wote kwa pamoja baba na mama kwa pamoja katika familia tasks that are done by both
2) NJIA YA UWEZESHAJI FACILITATION METHODS
• Kuwezesha wengine nao kupitia mabadiliko haya ya mafunzo ya GALS katika familia zao Train others on GALS so as to acquire changes in their lives
• Kupitia mfumo huu wa mambo yote niliyoyafanya ndani ya mwaka 1 wa mafunzo ya GALS nilikutana na changamoto ambazo zingine zilinifanya nisifikie malengo yangu vizuri nazo ni :- the

following were the challenges that I got in the first year of my vision implementation
 Uchelewaji Trainee came late
 Magonjwa Diseases
 Ukame Drought
 Misiba Funerals
 Usafiri Transportation

Hawa Arckland, Chome, Vuasu Cooperative, Same Tanzania

Chome_Hawa-2

Hawa’s Story

Hawa is 35 years old.  She is a single mother with 3 children (Daughter 17, son 12, Daughter 6.She only went to school up to P.7 because her parents didn’t have money to send her to secondary school.

After marriage she farmed with her husband on his land. They started with a grass hut, and from their earnings and savings they built a 3 room house with kitchen iron roofed. They were happy and worked together growing (both were digging) beans cassava maize and kept chickens and 3 cows, 2 pigs.

In 2011 her husband became addicted to drugs and had mental health problems. He was smoking Bangi (marijuana) which is common in the area with many dealers. “My husband also was a dealer. So we separated. He burned my clothes and those of my children and he sold our cow and never brought money home. He also sold household items, beans, maize. He stayed with the house and land as it was in his name. He is now married to someone else, and is still taking drugs.”

Afterwards Hawa went back to live with her mother who was living with her two other twin sons who she had been educating. She had to take care of all the three children. She started working as a casual labourer earning 3000 shillings a half day. (Not same for men. Men can get 5000 breaking stones etc).

Hawa had to work every day except Sunday. She was also working in someone else’s restaurant earning 60,000 a month on a 6 hour shift. She reduced on hours of work when it was season for farming/planting

In the afternoons she would grow onions, green vegetables, potatoes, cabbages and selling in market. In a year she would earn about Tsh: 300,000. Costs were 100,000. Tsh: 50,000 clothes for the family. Tsh: 50,000 school fees.  Other social contributions such as Funeral contributions, church would cost about Tsh: 80,000. She was also helping her mother and brothers who were still in school. She had 3 brothers and 1 sister in town who also contributed towards the upkeep of the farmily. She became a member of a VICOBA saving Tsh 3,500 a week.

Before GALS she was depressed due to separation from her husband, who had become violent. She thought  she could not manage bringing up children on her own.

Hawa as GALS champion

“In November 2013 I went to a GALS training in Same. I had a vision of building a house; send children to school, to increase savings through VICOBA to 5,500.”

Chome_Hawa_Vision-1

On her gender balance tree she drew herself with her children and identified many other things. She learned how to plan and how the children could help her with household chores. She has taught them the gender balance tree. Daughter would sweep and wash dishes. The others were young; the son would not have helped without GALS. Still there was some resistance her children and younger siblings thought household work should be done by grownups. As a single family it is their role to help her.

They have started their own vegetable gardens for consumption and surplus for sell and they keep the money to buy their own things. While cooking the boy helps cutting onions, carrots etc. he will learn cooking later because it is gender balance. She does not want him to marry and make his wife suffer. She did not know that before GALS.

Hawa’s daughter wants to be a policewoman she likes smartness and discipline and does not want to be treated like her mother she says she will not be beaten, the son wants to be doctor and younger daughter wants to be a teacher.

On her leadership empowerment map she planned to train 42 ie; 5 neighbours, 7 from the church, 12 from her restaurant, 3 children and 15 from her VICOBA.

Chome_Hawa_ELM-1-Edit

Hawa is the GALS icon in Chome her area. There were initially 5 champions from Chome area, one of whom went back to school. Hawa has guided the remaining 3 champions. She has trained 32 people( 15 men and 17 women).

She trained GALS house to house. Of the neighbours Hawa has trained 5 (2 female and 3 male)1 female has started poultry keeping , 1 female and  1 male(couple) have added 2 rooms in their house. 1 male is increasing onion growing and opened grocery business for his wife. The wife was doing GALS but she pulled out. 1 male was growing onions with his mother now has his own farm and his vision is to build a house.

The church is far from where she leaves so did not follow up closely, she just met 7 friends after church they did not have notebooks. She has been meeting after service. But they say drawing is hard.

Sometime she comes to the cooperative to give assistance the chairman Mr KitaaTumaini she has taught 6 people at the AMCOS. They know how to plan with the vision journey well, but she did not train other tools. She taught them depending on their time usually in the evenings and after work. She was enthusiastic and enjoyed it. If she asked them to come in one place in the moment, they would ask for payment. She considers GALS a self-reliance methodology and not asking for money.

Morogoro National Coffee Conference (2014)  Hawa presented what she learned about GALS. She talked about benefits of planning and visioning. She presented her vision journey but time was short. And she did not have enough time to express herself. But later people from different areas in the coffee sector praised her. They said GALS contributes to development of different groups and it is beneficial for household planning and budgeting.

GALS Catalyst Workshop in Embu, Kenya, for SMS GALS process to train coffee farmers for 10 days. “We trained, we drew, we sang. We visited coffee cooperatives and individual Kenyan champions. We danced together and they were happy about GALS.” When she came back to Tanzania she shared with farmers what she learnt in Kenya.

Now she is continuing to train on GALS and her plan to finish in her village and move to other villages.

Hawa’s plans now

Now she has much bigger visions because of GALS knowledge and has also helped other people.

Hawa thinks that through learning GALS she has gained knowledge to understand how to plan and develop her life. She started learning how to vision on the vision journey. How she could be able to feed her children, take them to school, and save money. She made bricks and got iron sheets. She now has 1000 bricks 3 iron sheets.

Now she plans well for her family and her businesses are improving and she is happy. She is working together with her 3 children. She is growing maize and beans for family consumption. She has managed to pay school fees for for all three of them.  After school they help with household chores and at weekends they help her with vegetable gardening on  the farm.

By June 2014 she had managed to save  up to Tsh 300,000/ through her savings and credit group.  She had earned  Tsh 200,000 profit from growing onions. This money she then used to buy chairs for a sofa set.  She grew potatoes for sale for consumption. From the potatoes profits she has bought 5 iron sheets as she plans to build her dream house. She has 2000 bricks in place and 1 lorry of stones. She has also improved  her restaurant business.

At the July 2014 Vuasu Livelihood and Leadership Strengthening workshop Hawa drew a coffee calendar to improve her coffee business, and made plans also for a clothes business.

Hawa’s Coffee Calendar

Link to mobile version

Hawa’s Clothes Business Plans

Chome_Hawa_ClothesCalendar-1-Edit Chome_Hawa_Clothes_CAT-1-Edit