Yona, Gandu, Vuasu Cooperative Union, Same, Tanzania

HISTORIA FUPI YA YONA ELIFADHI YA MAFUNZO YA GALS SHORT STORY OF YONA ELIFADHI ON GALS TRAINING

UTANGULIZI INTRODUCTION

Kwanza kabisa ninapenda kuwashukuru wakufunzi kwa kutufundisha mpango mzuri wa maisha kwani katika mawazo yangu mwenyewe nilifikiria kuwa ili nipate kufanikiwa ni lazima nitafute mfadhili atake nipatia msaada ili niweze kuwa katika hali nzuri kimaisha kumbe sivyo.Kinachotakiwa ni kupata Elimu ili iweze kunisaidia kuboresha maisha yangu na familia kwa ujumla.  First and foremost I would like to thank our trainers for teaching us good life planning skills, I usually thought that, in order for me to succeed in life I must find a sponsor/donor to help me have a good life standard, which I know now it is not the case. All I need is the education that will help me improve my life and my family’s as a whole

NILIVYOANZA HOW I STARTED

Baada tu yakupata mafunzo haya niliangalia ndoto yangu kwanza kwamba ninataka kuwa na maisha ya kiwango gani nikaona kwamba ninahitaji kuwa na maisha mazuri ya kiwango cha juu sio katika hali duni. Baada ya kulifikiria hilo nikaangalia mahali nilipo sasa nikaona kwamba sio pazuri na wala sipapendi kwani sijawa na nyumba nzuri,sijawa na Usafiri wangu mwenyewe, watoto wangu bado hawajasoma na kupata Elimu ya juu hivyo nikaona kuwa ni vyema niwe na mpango mzuri wa maisha. Baada yakugundua yote hayo nikaanza kufuatilia Elimu niliyo ipata nikauliza ujenzi wa nyumba kubwa ambayo mpaka sasa niko kwenye hatua ya kupiga ripu  pia ninaendelea kuboresha mashamba kama vyanzo vya mapato yangu.Na watoto wanaendelea vizuri shuleni kwani wakwanza tayari yuko Sekondari. Pia vile vile ninao mpango mwingine mzuri wa kuanzisha ufugaji wa kuku mpaka sasa nimeshaweka mikakati ya ujenzi  wa banda la kufugia kuku hao na ninao ufugaji mwingine wa mbuzi ambao kwasasa ninao mbuzi watano. Hivyo yote hayo ni matunda ya mafunzo ya GALS mimi binafsi ninayashukuru sana  kwani yananisaidia maishani.

After receiving the training, I first examine my dream and realized that I wanted a high quality of life and not otherwise.  After that I looked at my current life and discovered it is not the standard I desired and I do not like it, as I do not have a good house, my own car and my children have no education. Thus I saw the essence of having a good life plan. Started applying the training received, i enquired what it takes to have a good house, implemented the information and up to now the house am bulding is on final stage. Furthermore I improved the farms as they are my source of income, futhermore my children are doing well in school whereby the firstborn has joined secondary school. Adding to keeping five goats, I also planned to start keeping chicken of which as to now the chicken hut is under construction. All of these are the fruits of GALS training, whereby am grateful as the training has been a mojor help in my life.

NILIOWAPATIA ELIMU NA MIMI THOSE I TRAINED

Baada tu ya kupata elimu hii sikuikalia bali niliendelea kufundisha watu wengine ili kila mmoja apate kusonga mbele kimaendeleo kwa maana hiyo nilifikia watu 40 wa kwanza akiwa ni mke wangu katika hawa 40 waliopokea vizuri ni watu kumi (10) ambao wamechora vizuri kwenye daftari zao na wengine wameshafanikiwa tayri vijana wawili (2) wameshaenda vyuo vya ualimu na mwingine mmoja (1)  chuo cha polisi wengine ni wakulima na wanaendelea kufuatilia malengo yao, hawa wengine waliobakia ambao hawakupokea vizuri ni wale ambao walidhani watapata fedha za ufadhili ili kufanya shughuli zao wakasahau kwamba elimu ndio kitu cha muhimu kwanza ila iko siku wataelewa tu kwa kutokana na mafanikio tunayo yapata sisi.

After receiving this education, I had to share the training with other people so as to help them move forward in life and get development, thus I reached 40 people one of them being my wife. Amoung the 40 I trained, 10 received it very well and have drawn their plan so well in their books. Through the training others have been very successful for example, 2 youths have joined teaching college and 1 has joined Police College. The other 7 people are farmers and have kept track of their plans. Those who did not receive the training well are those with the mentality that, for one to succeeed in life you must have a donor to support, they forget that education is the key. I believe one day they will realize through us who have benefited.

MAONI Opinion

Kazi hii ni nzuri kwani tumeipenda ndiyo maana tumeamua kujitolea tena tunaifanya katika mazingira magumu ya kupanda milima kushuka mabonde kama nilivyoona wakati mlipotuachia changamoto hizi ili tuzidi kusonga mbele zaidi na kupata mafanikio makubwa.

Being a trainer to other is a good work that is why we decided to volunteer even though working conditions are very hard. We have to climb hills up and down as you saw when you left us. We keep on doing these so as to move forward and get great succees

Wako mpenda Maendeleo Yours Sincerely

Yona Elifadhi

Ahadi, Gandu, Vuasu Cooperative Union, Same, Tanzania

Ahadi was one of the first champions invited to the GALS Catalyst workshop in Same, October 2013. At that time he was ill with HIV/AIDS and at first did not have so much conficence. He was also one of the champions without much formal education. But as the workshop progressed he became much happier.

Since then his health has improved and he got married. He has also helped other friends in his community, some of whom were also HIV positive.

Mustafa Hoseni Msuya, Vuchama, Vuasu Cooperfative Union, Same, Tanzania

Lead_song_-6

MUSTAFA HOSENI MSUYA
VUCHAMA/NGOSI RCS LTD
S.L.P 1 P O Box MWANGA
SIMU: 0763310339

Personal Statement

Mimi ni mkulima wa mazao mbalimbali katika kijiji cha VUCHAMA kata ya MWANIKO wilaya ya MWANGA, mkoa wa KILIMANJARO. Nilizaliwa mwaka 1964 katika kijiji cha Vuchama. Nimeoa nina watoto saba wakiume 4 na wa kike 3 wote wamesoma hadi kidato cha nne mmoja ni mwalimu mdogo yuko darasa la 7.
I was born in Vuchama village back in 1964, located at Mwaniko ward, Mwanga district in Kilimanjaro region where I still resides. I am a farmer, husband and a father of seven children (4 sons and 3 daughters). The last born is in standard seven and the rest have completed secondary education and one is a teacher
Kwa bahati mbaya mke wangu alifariki dunia mwaka 2002. Niliwajibika kuoa mke mwingine ili anisaidie kulea watoto. Hali hii iliniongezea familia hali ambayo hata mimi sikuipenda. Watoto wote wanasoma na wale wa kike wakubwa anajitegemea kwa sasa pia wananisaidia katika masuala mbalimbali. Unfortunately my wife died in 2002, I had to marry another woman to help me raise the children. The number of headcount increased in my household, something I did not like. My older daughters have own houses, they often assist me and my household because other children are still in school.
Mimi binafsi nafanya kazi katika chama cha Ushirika. Nilianza kazi mwaka 1988 mwaka 1998 niliomba kusimama kutokana na Vuruugu la soko la uria. Mwaka 2008/2009 Bodi iliniita tena baada ya wale walioajiriwa kusababisha hasara, hadi leo nafanyakazi hapo.Nimepata mafunzo mengi kama hivi:
From 1988 I worked at Vuchama /Ngosi Primary society, I resigned in 1998 due to problems brought by the free market. The new primary society employees brought a very big loss which made the Board to hire me again in 2008/2009 in which I still work. During my course of employment I have received different trainings as follows
 Uhasibu chuo cha ushirika – Moshi Accountancy at Moshi Cooperative college
 Huduma ya kwanza ya mifugo chuo cha mifugo – Tengeru Arusha Livestock first aid at Tengeru livestock college-Tengeru Arusha
 Elimu ya kupambana na Ukimwi. Shirika la KIWAMWAKU kwa mafunzo hayo nilianzisha kikundi cha kina mama kupambana na ukimwi.kwasasa niko GALS tangu niingie GALS nimegundua kuwa sikufanikiwa hapo mwanzo kwani sikujua nini maana ya fursa, changamoto nk.HIV/AIDS training through KIWAMWAKU NGO, through this training I established a women group to fight AIDS. Since I received GALS training I have realized that I was not succeeding enough because I did not know the opportunities and challenges that I face
a) Njozi mbalimbali Different dreams and vision
b) Barabara ya malengo kufikia njozi The road to take to reach the dreams
c) Mti wa usawa wa jinsia Gender equality tree
d) Uwezeshaji jamii Community mobilization
e) Mti wa Biashara n.k Business tree e.t.c
Mafunzo niliyopata ya mwanzo yalinipa uelewa mkubwa.Kupanga malengo kwa kuyafikia.Katika mafunzo haya mti wa usawa wa jinsia umeleta msaada mkubwa katika jamii namna ya kufanya kazi kwa pamoja. Nimeanza mafunzo kwa jamii na baadhi yao wamefikia uelewa. The training I received gave a great understanding on setting vision and ways to reach them, furthermore gender equality training have helped the community on how to work together as a team. I have started training others and they understand very well.
Mimi kwa kutumia dhana za GALS nimegundua kwa nini nilikuwa nashindwa kufikia malengo. Through GALS I have discovered why I could not reaching my goals
Changamoto katika kufundisha jamii ni kupewa maji ya kunywa. One of the challenges I face when training other community members is, there is no any allowance provided.
Watu wa eneo letu wanalima zao la kahawa ambalo limeshuka sana na sasa wameanzisha zao la vanilla wengi wao ni wale wanaoshiriki mafunzo ya GALS. Majority of GALS trainees have started vanilla production because profit from coffee has dropped. Most of community members are coffee farmers.
Mafunzo mengine niliyopata ni Uongozi ambayo yamefanya nielewe: – Kanuni za Biashara na Masoko yenye faida. Kabla ya masomo sikuelewa kutafuta masoko,mti wa Biashara,uzalishaji na hesabu zake. Hivi sasa naelewa fursa na changamoto zote. The training that I have received includes leadership, business rules, profitable markets, business tree, production and accounting. I did not know anything about this, now I understand opportunities and challenges in front on me
Chama cha Vuchama kina wanachama 520 wanaoendelea na chama kwa kuuza sasa ni 3. Kwa jinsi mafunzo ya GALS yalivyo baada ya Uongozi kuyapata huenda kwa malengo ya kurudhisha idadi ya mwanzo.Tunajitahidi kuelimisha hadi tutakapofikia lengo. After receiving GALS training, the Vuchama Primary Society leadership set a vision to add more members to exceed 520 present members
Baada ya maelezo yote hayo wakufunzi wetu wameamua kunipeleka Uganda sehemu iitwayo BUKONZO JOINT UGANDA kuona na kujifunza jinsi walivyofikia mafanikio ili turudipo tuendelee kutoa mafunzo tuliyoona na siyo tuliyosikia, pengine itakuwa changamoto kwa wengine. Our trainers took me to Bukonzo joint in Uganda for a field visit to learn how they have succeeded so as to motivate our farmers based on what we saw and learnt
Kwa sasa nipo katika maandalizi ya kwenda Uganda na baada ya hapo nipo tayari kutoa elimu popote ndani na nje ya kijiji,kata,wilaya , mkoa na Taifa na hata nje ya nchi pia nipo tayari kwenda kujifunza popote.Tunaomba uwezeshwaji mara kwa mara. As for now I am in the final preparations to visit Uganda and learn more. After this visit I will be capable to train farmers in other villages, wards, districts, regions and other countries as well. We ask for more frequent trainings in any place.
Asanteni Mwisho The end. Thank you Wenu Yours Mustafa H. Msuya

Lickson Samwel Eliapenda, Vuasu Champion, Same

 

Lickson is one of the lead champions with a vision of becoming a youth leader. He has taught all his neighbours and relatives in Bwambo.

He was invited to train on GALS in Kenya and has presented his experience in coffee conferences.

Box 4 Hedaru tanzania mobile tel +255 716 238799

Personal Introduction

full profile forthcoming

I was born in 4 april 1992. I have 1 older brother, 2 older sisters and 2 younger brothers and 1 younger sister. After my father died in 2002 our mother was taking care of us alone. We were very young.. 2002 – 2008 I studied to P7  and 2009-2012 I studied to senior 4. I finished 2012. Our mother worked as agricultural labour to get school fees and food and clothes. I stayed at home with nothing to do. this period life in our family was difficult. We got no help from our father’s relatives. After this our elder sister started a clothes and shoes business using money from her savings and credit vicoba to help our mother.

When I finished secondary education I won 31 points in 4 sujects. English, biology, kiswahili and civics.(Ds)

In October 2013 I joined the GALS catalyst workshop. I was supported by TKL. I am a champion of GALS Vuasu and the young farmers of coffee in Bwambo Coffee Coop Soc

Before GALS I did. Not know how to plan the vision for myself and our family. We started to plan a vision in our family and used this methodology to draw their vision.

 GALS Review and Livelihood and Leadership Strengthening Workshop July 2014

Achivements on his multilane Vision:

 • On his Vision Journey, he has achieved the following; buying 10 iron sheets, ¼ acre plot, 1 cow and has saw 60 coffee seedlings. In October he expects to achieve the following: build a house so by that time he will have 2,000 bricks.
 • In his Gender Balance Tree, as a family they are now working together for household chores and cattle barn, Lickson and his relatives are saving for their mother so as later she can open an account, present the family has 1.000 bricks for construction of the family house and lastly they are also harvesting bananas this month.
 • Recently his mother has also bought sofa set for the family. In September, Lickson`s brother is expecting to get married. In October, he expects the family will construct the house and install the solar panel. Moreover he expects, the increase in coffee from 40 coffee trees to 200, harvest onions and the mother will change ownership of her tree farm to be a family owned property.
 • On the Empowerment Leadership Map, Lickson has reached 26 women and 20 men among these 7 women and 10 men have been trained by Lickson on Vision, Vision Journey and Gender Balance Tree. Until October, he expects to reach another 7 women and 10 men.

Dina, Vuasu Champion, Same, Tanzania

Dina was one of the first champions and had a lot of challenges when her husband died, Her brother-in-law tried to force her to marry him because he wanted to take her property. Her in-laws beat her several times, knocking out her front teeth, and threatened to kill her. Her children did not continue with school due to lack of school fees. Her sons went to find local jobs. Her daughters got married at a young age.

She went to court several times but the in-laws would bribe at the primary courts and win. Dina finally was helped by the government and local Vuasu cooperative staff and managed to she acquire her land. But she still had no money and was practically destitute. Looking back on that time, she says she was very depressed and with no hope for the future.

Dina says her situation has improved considerably after the GALS training. She now has direction. She has renovated her house and has 20 chickens now. She has been mentored by Ann Eliuza Mweta, the only Vuasu Board member and helped through her savings group and church group.  She was also nominated to become one of the new women Vuasu Board members who were being encouraged as a result of the new Vuasu organisational Vision Plan.

Theodosia Kapinga, Ngima, Mbinga, Tanzania

Theodosia is married to Joseph Mbepera. They have several children.

Vision with Joseph

 • They plan to build a house in a joint owned plot which has trees.

Personal achievements from Vision Journey:

 • Opened a joint account, bought a radio and a small milling machine.

People reached in Leadership Empowerment Map:

 • Theodosia has reached 10 neighbours and 15 at the church.

Frank Kapinga, Ngima, Mbinga, Tanzania

Frank_ (3) Frank_ (2) Frank_ (1) Festo_ (9) Festo_ (8) Festo_ (7)

Sex: Male

Marital status: Married

Family: Lives with his wife at his mother`s house.

Vision

Personal achievements from Vision Journey:

 • Recently bought solar, a radio and several chicken.

People reached in Leadership Empowerment Map:

 • Reached a wife, 3 neighbors, 6 farmers at demo plot, 1 friend and 10 fellow football players.

Joseph Mbepera, Ngima, Mbinga,Tanzania

Joseph is the CMS field staff/promoter farmer for Meru village but lives in Ngima. In the past he used to work for TechnoServe. He is married to Theodosia Kapinga and has several children. Joseph is Tisian Mbepera‘s younger brother and they live close by. Joseph and Tisian are sharing the same note book and helping each other.

Vision

 • They plan to build a house in a joint owned plot which has trees.

Personal achievements from Vision Journey:

 • Opened a joint account, bought a radio and a small milling machine.

People reached in Leadership Empowerment Map:

 • Joseph reached 45 people in church, 70 at the demo plot and 8 friends.

Joseph’s Coffee Tree

Link to Mobile version  

Lucius F Mbepera (Malumba), Ngima, Mbinga, Tanzania

Lucius is married with children.

Personal achievements from Vision Journey:

–          The house plan and 10,800 bricks in place.

–          Has some wood ready to build a cattle barn.

–          He is a chairman of Ngima Primary School committee.

–          A coach of Ngima village football team.

People reached in Leadership Empowerment Map:

–          His wife, 28 players in the football team, 6 teachers and 4 young men at the shop.