Veronica Mchome, Gandu, Vuasu Cooperative Union, Same, Tanzania  

Personal Statement

Chama cha Msingi Gandu Gandu Primary Society, Hedaru, Same, Kilimanjaro Mimi ni Champion VERONICA MCHOME kata ya Hedaru Wilaya ya Same Mkoa Kilimanjro.Nchi yangu Tanzania.

Mimi ni champion wa Chama cha Msingi GANDU VUASU. I am Veronica Mchome a champion at Gandu Primary society at Vuasu which is located at Hedaru ward, Same district in Kilimanjaro region Mimi niliingia mafunzo ya GALS na kuna mambo ambayo nimefanya baada ya kufundishwa. Nilipoanza mafunzo haya nimetimiza mwaka mmoja katika mafunzo haya GALS.

It has been one year since I received GALS training, and I have started applying some of the training already. Ndani ya mafunzo haya nilikutana na fursa na changamoto.Na katika mafunzo haya nimeyapenda kwasababu yamenifundisha mgao wa bajeti katika familia yangu. I like these trainings because have taught me to budget resources in my family. Pia mafunzo haya ni mazuri kwani ni ya mgao katika malengo ya familia zetu na mambo ambayo nimefanya niliona nipange kazi zangu katika miezi mine (4), nilianza na kulima Maharagwe gunia 1 nikapata shs. 50,000/=.Nikaamua nianzishe Biashara ya nguo, ndani ya miezi minne ya pili niliamua nicheze kikoba.

The trainings are good because they have taught us to have vision in our families. After the training I devided my vision into four months period. During the first four months I harvested one sack of beans from my farm and I sold it at Tsh. 50,000. Following that I started a garments selling business. During the second four months I joined VICOBA Katika kikoba nilicheza kistatila siku ya Jumatano nilikuwa ninatoa shs. 5,000/= kila Jumatano. Nilifurahi sana kwasababu niliweza kupangilia mambo yangu mimi mwenyewe.Katika miezi minne ya pili niliulizwa na wenzangu na nikawafundisha. Every Wednesday I was contributing Tsh. 5000 to VICOBA, I was able to plan well my life.

During the second four months my fellows noticed a change in me so I decided to train them as well. Nilipoanza kuwafundisha niliwafundisha majirani, marafiki na watoto waliopenda kusikiliza mafunzo haya ya GALS. Walifurahia mafunzo haya kwasababu walikuwa hawakujua kupangilia mambo yao vizuri lakini wakajua. I started training my neighbours, friends and some children who were interested in listening GALS training. They were all very happy because they learnt to plan, something they never knew. Na katika miezi minne ya mwisho nilipanga katika miaka 3 nitapata TShs.250, 000/= na hapa nilipo katika mwaka wa kwanza nikapata TShs.135, 000/= nilifurahi kwasababu mipango yangu itafikia malengo bila shida. Pia Tshs 135,000/= ni pamoja na kuvuna kikoba. During the last four months I set another plan that, for three years I will save Tsh. 250,000. Am in the first year of my plan and I have already saved Tsh. 135,000 from all sources including VICOBA Mimi nimeona kwamba kupitia mafunzo haya nimeyaona ni mazuri kwani nimepata mabadiliko kwa muda muafaka na pia wale niliyowafundisha walipata mabadiliko kwa muda muafaka kwa ujumla.

Through this training I have observed positive changes both to me and the ones I have trained Kwahiyo tunatarajia kubadilika zaidi kupitia mfumo huu wa mafunzo haya kwasababu yametuwezesha kufahamu umuhimu wa usawa wa jinsia. So we expect to see more positive changes through this training because we now know the importance of gender equality.

Nicolaus Abraham, Gandu, Vuasu Cooperative Union, Tanzania

Gandu_Abraham-1
Abraham showing how far away he lives from Gandu cooperative centre. Right up on the distant mountain by another road.

Personal Statement

0755672344

Nicolaus Abraham ni mmoja wa wanachama wa GALS ambao mliwafundisha, katika ndoto yake kwa mwaka 2014 ni kujenga nyumba yake ya vyumba vitatu na sebule katika ndoto yake alikuwa na nyumba ya vyumba viwili.Lakini kabla hajapata mafunzo ya GALS hakuwa na mpango wa kujenga nyumba nyingine kwa mwaka 2014.Baada ya kupata mafunzo haya aliamua kubomoa na kujenga nyumba nyingine ya vyumba vitatu na sebule kwa mwaka 2014 baada ya mafunzo. Ili kutimiza ndoto yake.

Nicolaus Abraham is one of the GALS champions. His dream of 2014 is to build a house with three bed rooms and a living room, in reality he has a two rooms house. Before receiving GALS training he had no plans of building a house on 2014. After the training he decided to build his dream house of three bedrooms and a living room on 2014 in order to live his dream.

MALENGO, FURSA NA CHANGAMOTO VISION, OPPORTUNITY AND CHALLENGES

MALENGO:     Ni kutoka Kwenye vyumba viwili hadi kufikia vyumba vitatu na sebule ya kisasa katika barabara ya malengo alikuwa na fursa zifuatazo:

VISION: To move from a two rooms house to a three bedrooms and living room house, towards working on his plan he had the following opportunities:

(a)   Ng’ombe  2 2 cows

(b)   Kuku  20 20 chicken

(c)   Fedha Money 3,500,000                             3,500,000/=

(d)   Kilimo cha maharagwe ekari         3 3 acres of beans farm

(e)   Kilimo cha fiwi ekari                      2 2 acres of lablab farm

(F)   Kilimo cha mahindi ekari   3 3 acres of maize farm

Ilikufikia barabara ya malengo itakayomfikisha Kwenye ndoto yake fursa hizi alizigawanya katika vipindi vitatu Kama ifuatavyo: in order to work on his plan to make him live his dream, these opportunities were devided on three timelines as follows:

MWEZI WA TATU – MWEZI WA SITA MARCH-JUNE

Aliuza ng’ombe moja kwa thamani ya Tshs Laki tano na ishirini elfu (520,000/=).Mwezi wa tatu hadi wa sita akauza tena kuku watano kwa thamani ya Tshs.75,000/=. Mwezi huo huo wa tatu hadi wa sita katumia Fedha ya ziada Tshs. 2,095,000/= (Milioni mbili na tisini na tano elfu).

Between March and June he sold one cow at a price of Five hundred and twenty thousands shillings (TSH. 520,000/=), five chicken at TSH. 75,000/= and spent TSH 2,095,000 from his personal savings.

MWEZI WA SITA – MWEZI WA TISA JUNE-SEPTEMBER

Alitumia fursa zake kama ifuatavyo: He used his opportunities as follows

 • Feza za akiba million 1,000,000 Personal savings TSH. 1,000,000
 • Maharagwe gunia tano 750,000 5 sacks of beans TSH. 750,000
 • Fiji gunia 3 kwa shs 380,000 3 3 sacks of lablab TSH. 380,000
 • Mahindi hakufanikiwa kuvuna He did not harvest any maize

Hivyo kwa mwezi wa sita hadi wa tisa alifanikiwa kupata takribani Tshs 2,130,000/= (Milioni mbili na laki moja na thelathini elfu). Therefore between June and September he was able to collect approximately TSH. 2,130,000

MWEZI WA TISA HADI WA KUMI NA MBILI SEPTEMBER TO DECEMBER

1)         Alitumia akiba ya shs 1,000,000 He used his personal savings TSH.1,000,000

2)         Ng’ombe moja shs       610,000 He sold 1 cow at TSH. 610,000

                                    Jumla  1,610,000 Total 1,610,000

Hivyo Jumla alipata Tshs milioni na laki sita na elfu kumi.

Katika barabara ya malengo alikusudia kujenga nyumba yenye thamani ya milioni kumi na tatu na laki tano. Lakini kwa awamu tatu alifanikiwa kupata milioni sita laki nane na elfu thelathini na tano.Hivyo mgawanyo wake ni kama ifuatavyo: He planned to build a house worth TSH 13,500,000. However for the first phase he managed to collect TSH 6,835,000, thus he devided it as follows:

 • Mwezi wa tatu hadi wa sita boriti                                     1,360,000
 • Mwezi wa sita hadi wa tisa tofali 400                                         800,000
 • Mwezi wa tatu hadi wa sita bati 45                                          675,000
 • Mwezo wa tisa mawe tani 3                                          500,000
 • Mwezi wa tisa hadi wa kumi na mbili ujenzi 1,000,000
 • Misumari                             150,000
 • Fundi kupaua                                           500,000
 • Frem milango na madirisha                                          400,000
 • Shata mlangoni na dirishani                                          502,000

                                                                        Jumla              5,887,000

 • March to june boroti 1,360,000
 • From June to September he bought 400 bricks 800,000
 • From March to June he bought 45 iron sheets 675,000
 • On September he bought 3 tones of stones 500,000
 • September to December he paid for construction 1,000,00
 • Nails                                                                        150,000
 • Payment to roofing technician                      500,000
 • Doors and windows frames 400,000
 • Door and windows shutters 502,000

TOTAL                                     5,887,000

CHANGAMOTO CHALLENGES

Katika barabara ya malengo alipata changamoto ambazo hakuweza kufikia malengo yake nazo ni: the following were the challenged he encountered as he was implementing his plan

 • Ukame Drought
 • Magonjwa Diseases
 • Shule School fees
 • Magonjwa ya Mifugo Livestock diseases

Mpango wake ni kumalizia nyumba yake kwa mwaka 2015 kwa fursa nyingine zilizobaki na kuongeza kilimo kama hali ya hewa itakua nzuri. His plan was to finish building his house by 2015 by utilizing other remaining opportunities and increasing energy in agriculture if drought will not strike.

MTI WA JINSIA  GENDER TREE

KAZI ANAZOFANYA YEYE KAMA BABA NI TASK HE DOES AS A FATHER ARE

 • Ufugaji wa Ng’ombe Livestock keeping
 • Kilimo cha fini tambarare
 • Kukata kuni na kuzipasua na kuuza preparing and seeling firewood
 • Kupika tofali making bricks
 • Uchomaji wa Tofali

KAZI ANAZOFANYA MAMA YEYE MWENYEWE TASKS MOTHER DOES ON HER OWN

 • Kupika cooking
 • Kufua laudry washing
 • Kufagia cleaning the house
 • Kuosha vyombo Dish washing
 • Kuogesha watoto shower the children
 • Kuchota maji fetching water

KAZI WANAZOFANYA KWA PAMOJA TASKS DONE BY BOTH

 • Kubeba kuni Carring the firewood
 • Kilimo cha maharagwe beans cultivation
 • Kilimo cha mahindi maize cultivation
 • Kuwapa kuku chakula feeding the chicken
 • Kupiga nguo pasi laudry ironing

Yona, Gandu, Vuasu Cooperative Union, Same, Tanzania

HISTORIA FUPI YA YONA ELIFADHI YA MAFUNZO YA GALS SHORT STORY OF YONA ELIFADHI ON GALS TRAINING

UTANGULIZI INTRODUCTION

Kwanza kabisa ninapenda kuwashukuru wakufunzi kwa kutufundisha mpango mzuri wa maisha kwani katika mawazo yangu mwenyewe nilifikiria kuwa ili nipate kufanikiwa ni lazima nitafute mfadhili atake nipatia msaada ili niweze kuwa katika hali nzuri kimaisha kumbe sivyo.Kinachotakiwa ni kupata Elimu ili iweze kunisaidia kuboresha maisha yangu na familia kwa ujumla.  First and foremost I would like to thank our trainers for teaching us good life planning skills, I usually thought that, in order for me to succeed in life I must find a sponsor/donor to help me have a good life standard, which I know now it is not the case. All I need is the education that will help me improve my life and my family’s as a whole

NILIVYOANZA HOW I STARTED

Baada tu yakupata mafunzo haya niliangalia ndoto yangu kwanza kwamba ninataka kuwa na maisha ya kiwango gani nikaona kwamba ninahitaji kuwa na maisha mazuri ya kiwango cha juu sio katika hali duni. Baada ya kulifikiria hilo nikaangalia mahali nilipo sasa nikaona kwamba sio pazuri na wala sipapendi kwani sijawa na nyumba nzuri,sijawa na Usafiri wangu mwenyewe, watoto wangu bado hawajasoma na kupata Elimu ya juu hivyo nikaona kuwa ni vyema niwe na mpango mzuri wa maisha. Baada yakugundua yote hayo nikaanza kufuatilia Elimu niliyo ipata nikauliza ujenzi wa nyumba kubwa ambayo mpaka sasa niko kwenye hatua ya kupiga ripu  pia ninaendelea kuboresha mashamba kama vyanzo vya mapato yangu.Na watoto wanaendelea vizuri shuleni kwani wakwanza tayari yuko Sekondari. Pia vile vile ninao mpango mwingine mzuri wa kuanzisha ufugaji wa kuku mpaka sasa nimeshaweka mikakati ya ujenzi  wa banda la kufugia kuku hao na ninao ufugaji mwingine wa mbuzi ambao kwasasa ninao mbuzi watano. Hivyo yote hayo ni matunda ya mafunzo ya GALS mimi binafsi ninayashukuru sana  kwani yananisaidia maishani.

After receiving the training, I first examine my dream and realized that I wanted a high quality of life and not otherwise.  After that I looked at my current life and discovered it is not the standard I desired and I do not like it, as I do not have a good house, my own car and my children have no education. Thus I saw the essence of having a good life plan. Started applying the training received, i enquired what it takes to have a good house, implemented the information and up to now the house am bulding is on final stage. Furthermore I improved the farms as they are my source of income, futhermore my children are doing well in school whereby the firstborn has joined secondary school. Adding to keeping five goats, I also planned to start keeping chicken of which as to now the chicken hut is under construction. All of these are the fruits of GALS training, whereby am grateful as the training has been a mojor help in my life.

NILIOWAPATIA ELIMU NA MIMI THOSE I TRAINED

Baada tu ya kupata elimu hii sikuikalia bali niliendelea kufundisha watu wengine ili kila mmoja apate kusonga mbele kimaendeleo kwa maana hiyo nilifikia watu 40 wa kwanza akiwa ni mke wangu katika hawa 40 waliopokea vizuri ni watu kumi (10) ambao wamechora vizuri kwenye daftari zao na wengine wameshafanikiwa tayri vijana wawili (2) wameshaenda vyuo vya ualimu na mwingine mmoja (1)  chuo cha polisi wengine ni wakulima na wanaendelea kufuatilia malengo yao, hawa wengine waliobakia ambao hawakupokea vizuri ni wale ambao walidhani watapata fedha za ufadhili ili kufanya shughuli zao wakasahau kwamba elimu ndio kitu cha muhimu kwanza ila iko siku wataelewa tu kwa kutokana na mafanikio tunayo yapata sisi.

After receiving this education, I had to share the training with other people so as to help them move forward in life and get development, thus I reached 40 people one of them being my wife. Amoung the 40 I trained, 10 received it very well and have drawn their plan so well in their books. Through the training others have been very successful for example, 2 youths have joined teaching college and 1 has joined Police College. The other 7 people are farmers and have kept track of their plans. Those who did not receive the training well are those with the mentality that, for one to succeeed in life you must have a donor to support, they forget that education is the key. I believe one day they will realize through us who have benefited.

MAONI Opinion

Kazi hii ni nzuri kwani tumeipenda ndiyo maana tumeamua kujitolea tena tunaifanya katika mazingira magumu ya kupanda milima kushuka mabonde kama nilivyoona wakati mlipotuachia changamoto hizi ili tuzidi kusonga mbele zaidi na kupata mafanikio makubwa.

Being a trainer to other is a good work that is why we decided to volunteer even though working conditions are very hard. We have to climb hills up and down as you saw when you left us. We keep on doing these so as to move forward and get great succees

Wako mpenda Maendeleo Yours Sincerely

Yona Elifadhi

Lickson Samwel Eliapenda, Vuasu Champion, Same

 

Lickson is one of the lead champions with a vision of becoming a youth leader. He has taught all his neighbours and relatives in Bwambo.

He was invited to train on GALS in Kenya and has presented his experience in coffee conferences.

Box 4 Hedaru tanzania mobile tel +255 716 238799

Personal Introduction

full profile forthcoming

I was born in 4 april 1992. I have 1 older brother, 2 older sisters and 2 younger brothers and 1 younger sister. After my father died in 2002 our mother was taking care of us alone. We were very young.. 2002 – 2008 I studied to P7  and 2009-2012 I studied to senior 4. I finished 2012. Our mother worked as agricultural labour to get school fees and food and clothes. I stayed at home with nothing to do. this period life in our family was difficult. We got no help from our father’s relatives. After this our elder sister started a clothes and shoes business using money from her savings and credit vicoba to help our mother.

When I finished secondary education I won 31 points in 4 sujects. English, biology, kiswahili and civics.(Ds)

In October 2013 I joined the GALS catalyst workshop. I was supported by TKL. I am a champion of GALS Vuasu and the young farmers of coffee in Bwambo Coffee Coop Soc

Before GALS I did. Not know how to plan the vision for myself and our family. We started to plan a vision in our family and used this methodology to draw their vision.

 GALS Review and Livelihood and Leadership Strengthening Workshop July 2014

Achivements on his multilane Vision:

 • On his Vision Journey, he has achieved the following; buying 10 iron sheets, ¼ acre plot, 1 cow and has saw 60 coffee seedlings. In October he expects to achieve the following: build a house so by that time he will have 2,000 bricks.
 • In his Gender Balance Tree, as a family they are now working together for household chores and cattle barn, Lickson and his relatives are saving for their mother so as later she can open an account, present the family has 1.000 bricks for construction of the family house and lastly they are also harvesting bananas this month.
 • Recently his mother has also bought sofa set for the family. In September, Lickson`s brother is expecting to get married. In October, he expects the family will construct the house and install the solar panel. Moreover he expects, the increase in coffee from 40 coffee trees to 200, harvest onions and the mother will change ownership of her tree farm to be a family owned property.
 • On the Empowerment Leadership Map, Lickson has reached 26 women and 20 men among these 7 women and 10 men have been trained by Lickson on Vision, Vision Journey and Gender Balance Tree. Until October, he expects to reach another 7 women and 10 men.

Joseph Mbepera, Ngima, Mbinga,Tanzania

Joseph is the CMS field staff/promoter farmer for Meru village but lives in Ngima. In the past he used to work for TechnoServe. He is married to Theodosia Kapinga and has several children. Joseph is Tisian Mbepera‘s younger brother and they live close by. Joseph and Tisian are sharing the same note book and helping each other.

Vision

 • They plan to build a house in a joint owned plot which has trees.

Personal achievements from Vision Journey:

 • Opened a joint account, bought a radio and a small milling machine.

People reached in Leadership Empowerment Map:

 • Joseph reached 45 people in church, 70 at the demo plot and 8 friends.

Joseph’s Coffee Tree

Link to Mobile version  

Marieta Mbepera, Ngima, Mbinga, Tanzania

Marieta Mbepera is married and has several children. She is the aunt of Eva Mbepera.

Vision

 • Her vision was to buy a radio, a plot of her own and save some money.

Personal achievements from Vision Journey:

 • Has recently opened an account
 • Bought a radio and a plot.
 • This season she is expecting an increase in volume of coffee.
 • Recently she was employed by local government as a Village Health Worker.

People reached in Leadership Empowerment Map:

 • Reached a husband, 7 neighbours, 4 friends, several women at the Village Clinic.

Avelina Nkolela, Ngima, Mbinga, Tanzania

Avelina Nkolela is married. She has a daughter and Lives with in-laws

Vision

 • Her vision was to buy a radio, plot, build a house and keep some savings.

Personal achievements from Vision Journey:

 • Has recently started a petrol business and a small vegetable garden, plans to expand the garden.

People reached in Leadership Empowerment Map:

 • Reached 6 neighbors.
 • Now active in Upendo Savings group.

Personal achievements from Vision Journey by 19th June 2015:

–              Has recently opened an account

–              Bought a radio and a plot.

–              This season she is expecting an increase in volume of coffee.

–              Recently she was employed by local government as a Village Health Worker.

People reached in Leadership Empowerment Map:

–              Reached a husband, 7 neighbours, 4 friends, several women at the Village Clinic.