Goodness PrayGod, Gandu, Vuasu Cooperative Union, Same, Tanzania

 Goodness Pray God was one of the champions trained at the first Catalyst workshop. She was then selected to recive further training on livelihood and leadership tools. She is now one of the top GALS peer trainers in Vuasu Cooperative Union and has trained in Kenya as well as locally to a high level.

She is a young single mother living with her father. As a result of GALS she has been able to plan, plant many coffee seedlings, increased her harvest of beans and maize. With the money she has significantly improve her income, repaired and improved the house, built a latrine and educated her child. Her father has now registered his land in joint names. Her plan now is to keep chickens and bees and educate her child to university level.

 

Pra God  is one of the most effective champion peer trainers in Vuasu Cooperative. By February 2015 she had  reached 124 people over a wide area. 70 were well taught and the diagrams were good.12 were definitely training others.  Her easiest method was through Village Community banks (VICOBA). After VICOBA she presents GALS and made networks. She has trained in the catalyst, livelihoods and leadership tools. She travels 8-10 km weekly on foot. A big challenge she faces is that people think she is paid – she needs a certificate to say the is voluntary. But some of those she has taught are now willing to pay her for her time.

Some of the people Pray God has taught:

More details on Veronica Mchome

Pray God was also invitedas a paid trainer to train on GALS in Kenya and received higher level GALS training in Bukonzo Joint, Uganda.

Pray God shows her Leadership Journey in Kenya
Pray God shows her Leadership Journey in Kenya

 

 

Personal Statement

GOODNESS PRAYGOD
CHAMA CHA MSINGI GANDU GANDU PRIMARY SOCIETY
HEDARU
SAME
KILIMANJARO
NAMBA YA SIMU MOBILE: 0686 118 460

Mimi ni champion niliyepata mafunzo ya GALS na ndani ya mafunzo haya kuna mambo ambayo nimeyafanya kupitia masomo haya. Na pia katika mafunzo haya nimeyapenda kwani yamenifundisha namna ya kukabiliana na fursa na changamoto katika familia na kimaisha. I am a champion who received GALS training. Through this training, was able see opportunities and face challenges in my family and life in general and above all I have achieved a lot of personal development

Pia ndani ya mafunzo haya nimeyapenda kwasababu katika uwezeshwaji mzima kwa ujumla unalenga usawa wa jinsia. During the training sessions, gender equality was well thought-out, that is something I liked about this training
Katika mpangilio wa mambo niliyoyafanya niliamua kugawa katika vipindi vya miaka, mwaka pamoja na miezi kwa kutumia nililolilenga kufundisha mtoto kufikia chuo kikuu baada ya kupata mafunzo haya ya GALS. Through skills from GALS training I divided plans yearly, I planned to educate my child to university level

Ndani ya mpangilio wa vitu nilivyovifanya niliamua kugawa katika vipindi vya miezi mitatu mitatu katika mipango ya mwaka mmoja ndani ya miaka kumi.
Kipindi cha miezi mitatu ya kwanza niliamua kulima maharagwe , na katika ulimaji wa maharagwe ndani ya miezi ile mitatu nilivuna kiasi cha gunia moja na robo, ambalo kiasi chake cha thamani ni TShs 98,000/= kwani gunia moja niliuza thamani ya TShs.70,000/=, na robo yake TShs 28,000/=.Jumla yake ikawa TShs.98,000/= kwa msimu ule wa miezi mitatu ya kwanza ndani ya malengo ya mwaka katika miaka kumi, katika familia yangu kupitia kipindi hiki niliona badiliko kubwa sana tu baada ya kuzingatia mafunzo pindi tu tulipoanza. During the first three months I decided to plant beans, whereby I harvested 1.25 sacks and sold them at a price of Tsh. 98,000 (1 sack sold at Tsh 70,000 and 0.25 sack sold at Tsh. 28,000). During the first three months in my one year plan which is in my ten years plan I noticed a great change in my life.

Awamu ya pili ya miezi mitatu niliamua kufuga kuku, kupika maandazi na kulima mboga mboga. Katika mchakato huo wa kufuga kuku, na kupika maandazi pamoja na kilimo cha mboga mboga nilianzishia vimiradi hivyo kupitia pesa tasilimu ile ya awamu ya kwanza ya miezi mitatu(3) kwahiyo nilipanga bajeti ya kununua kuku 4 banda shilingi 40,000/= pia katika biashara ya maandazi ambayo ilichukua shilingi 25,000/= na kilimo cha mbogamboga ambacho kilichukua shilingi 15,000/= na pia shilingi 10,000/= ikawa matumizi ya kusaidia familia. During the second three months, I decided to start keeping chicken, selling buns and vegetable production. I used the money I got from the first three months (selling beans). I bought 4 chickens, used Tsh 40,000 to build a chicken hut, Tsh 25,000 for a bun selling business and Tsh. 15,000 for vegetable production. Also spent Tsh 10,000 for household daily uses

Katika kipindi hiki pia niliendelea kufundisha mafunzo haya ya GALS kwa majirani, makanisani,vicoba na marafiki pia. Ndani ya hao niliowafundisha wako ME na KE ambao walikuwa 130 lakini waliobadilika ni 70 tu. Ambao ni mchanganyiko wa ME na KE. ME ni 24 na KE ni 46 jumla ni 70. Kikundi hiki cha watu 70 maisha yao ya kifamilia yamebadilika kutokana na kila mtu alivyojiwekea ndoto yake katika malengo yakukamilisha maisha ya kifamilia kutokana na mafunzo haya ya GALS kwa kutumia njia mfumo wa mti wa usawa wa jinsia.
I have trained a total number of 130 people which include neighbours, friends others in church and in VICOBA groups. Amoung them 70 (24 men and 46 women) have changed their lives and their families. By GALS training through gender equality tree system, they have set their visions and dreams to accomplish in life.
Pia katika watu hawa niliowafundisha walibadilika kimasomo na kimatendo.Kwani wengi wao walikuwa katika familia, Mzazi mmoja ndiye aliyekuwa anapeleka watoto shule ,lakini sasa kupitia GALS hii waliyoipata wameunganika wengi wao wanafanya mipango kazi ya familia kwa pamoja. The people I have trained they have changed in both mentality and actions. For instance; previously one parent was taking the whole responsibility of sending children to school, as for now all parents take part in planning family matters.

Katika awamu hii ya pili nilifanikiwa kupata shilingi 90,000/= kwa kupitia mboga mboga ambayo nilipata shilingi 30,000 na kuuza mayai ya kuku shilingi 10,000/= na kupika maandazi shilingi 50,000/=. Hapa ndipo nilipoona umuhimu wa mafunzo haya. During the second three months period I earned Tsh 30,000 from vegetable production, Tsh 10,000 from selling eggs and Tsh. 50,000 from selling buns. Therefore in total I earned Tsh. 90,000
Awamu ya tatu nilifanya katika bustani ya mboga mboga nikaanza biashara ya mahindi na kupika maandazi pia. Kupitia shughuli hizo zote nilifanikiwa,japokuwa changamoto nazo zilikuwepo , lakini kutokana na fursa ambazo nilizotumia nilifanikiwa kufikia lengo. During the third three months period I continued with vegetable production and selling buns I also started selling maize. Even though I faced challenges, I used the opportunities to meet the goals
Kupitia mafanikio ya malengo ya awamu ya tatu tulipeleka watoto shule kwa pamoja kununua chakula cha familia kwa ujumla pia tuliongeza miti ya kahawa kwa ajili ya kuboresha mashamba ya kahawa. Through the success from the third period, we managed to send children to school, buy family food and add more coffee trees to improve coffee farms

Pia katika kipindi hiki cha awamu ya tatu tuliamua kulima fiwi kwaajili ya kikundi cha kikoba kwani kupitia vikoba tunachangia shilingi 500/= kwa wiki. Hii inasaidia wakati wa kukopeshwa kuendeleza familia.Eidha husaidia katika kuongeza biashara kufundisha watoto,kulima vilimo mbadala kwa ajili ya kukabiliana na changamoto katika kuhudumia familia kimaisha kwa ujumla. Moreover during the third period we decided to cultivate lablab so as to get money to contribute in VICOBA in which we contribute Tsh. 500 per week. VICOBA help us to get loans for family purposes, improve business, send children to school and start alternative crops farming so as to conquer life challenges.
Katika awamu ya kipindi cha miezi minne (4) ya mwisho nimevuna kikoba, nimelima fiwi tambarare,nimefuga kuku,kupika maandazi pamoja na kulima maharagwe.

Kutokana na shughuli nilizozifanya awamu hii ya kipindi cha nne, kikoba nilivuna shilingi 200,000/= Fiwi nilivuna magunia (4) thamani yake shilingi 150,000/=, Kufuga kuku Shilingi 50,000/=, kupika maandazi shilingi 30,000/= kulima maharagwe shilingi 165,000/= Jumla yake shilingi 595,000/= Kwahiyo pesa ambayo nimepata kipindi hiki cha awamu ya nne ni shilingi laki tano na tisini na tano elfu. During the last three months period I managed to collect Tsh. 595,000 from VICOBA, harvesting lablab, chicken keeping, selling buns and harvesting beans. The divisions is as follows VICOBA Tsh. 200,000, 4 sacks of lablab which cost Tsh. 150,000, profit from keeping chicken Tsh. 50,000, profit from selling buns Tsh. 30,000 and profit from beans Tsh. 165,000.

Pia katika kipindi hiki ambacho kilikuwa kigumu kwani niliamua kufanya shughuli nyingi kwa pamoja, lakini pia niliendelea kufundisha watu mafunzo haya ya GALS. Na watu nao pia wamefanikiwa kuongezeka kadri ya vile walivyoona jinsi wale 70 walivyopata mafunzo haya na kubadilika. Walioongezeka ni kama wafuatao:- ME 12, KE 18 JUMLA 30 na waliopata mabadiliko ni ME 5,KE 10 JUMLA 15 wamepata mabadiliko baada ya mabadiliko ya wenzao jinsi walivyopata mafunzo wakapata kubadilika kimaisha katika familia zao hususani baba,mama na watoto.
This was a very hard period for me because I had to do a lot of activities at once; I continued training others about GALS, reached another 30 people (12 male and 18 female). The seventy (70) people I trained earlier were ambassadors because others changed by just looking at their lives and more especially their families. Thus among the 30 people, 15 changed (5 male and 10 female)
Kwahiyo ndani ya kipindi hiki cha awamu ya kukamilisha malengo ya mwaka ndani ya ndoto yangu ya miaka kumi(10) nilifanikiwa kufanya shughuli kwa ajili ya kuinua familia yangu kwa ujumla na pia zingine familia katika jamii inayonizunguka. Therefore during this period of accomplishing my one year vision in my ten years dreams, I managed to conduct a lot of activities for the purpose of improving my family’s life standard and surrounding community as well
Katika mabadiliko ya familia yangu na familia zengine katika jamii iliyokuwa inanizunguka ilivutia watu wengi sana kwani wengi wao waliweza kufanya shughuli mbali mbali kama zifuatazo: The changes the surrounding community observe from my family and other families have attracted many to conduct activities such as;
1) Kucheza vikoba kwa pamoja Engaging in VICOBA
2) Kubadilisha mazingira ya familia Improve living standard of their families
3) Kufanya Biashara ndogondogo Starting small scale business
4) Kujenga nyumba nzuri Building good houses
5) Kufanya kazi kwa pamoja Working together as a team
6) Kupeleka watoto shule kwa pamoja Raising children together
7) Kuboresha mashamba ya kahawa na kuongeza miche ya kahawa katika mashamba yao kwa pamoja Plant more coffee trees and improve their farms
8) Kushirikishana katika mipango kazi katika familia kwa pamoja Taking part in planning family goals together

Kupitia mafunzo haya nimebadilika kwani kabla sijapata mafunzo haya nilikuwa tu na kishamba cha maharagwe ¼ eka lakini kupitia mafunzo haya nimekuwa na fursa ambazo zimenifanyia mabadiliko ya haraka , kwani fursa hizo zimenifanya kubadilika kutoka asilimia 2-5 (2%-5%) kwa mwaka mmoja. Through GALS training I admit to have changed a lot, I had only one 0.25 acre beans farm, now I have identified opportunities that have brought success from 2% to 5% in just a year
Fursa ambazo zimeniwezesha kutoka asilimia ya chini kwenda ya juu zaidi kidogo ni kama ifuatavyo:- Opportunities that have made me advance are
1) Kilimo cha maharagwe ekari 1 ¼ 1.25 acre of beans fa
2) Kilimo cha fiwi ekari 1 ½ 1.5 acre of lablab
3) Kilimo cha mahindi ekari 2 2 acre of maizef
4) Biashara ya mahindi gunia 5 selling 5 sacks of maize
5) Kucheza vikoba profit from VICOBA
6) Kufuga kuku 22 22 chicken
7) Kilimo cha kahawa ekari ¼ 0.25 scre coffee farm
8) Biashara ya mboga mboga ekari ¼ selling vegetable from a 0.25 acre vegetable garden

Ili kufikia barabara ya ndoto yangu hizo ndizo fursa nilizotumia kutoka asilimia ya chini kuelekea asilimia ya juu zaidi kidogo.Kupitia fursa hizi zilizoniwezesha kutengeneza barabara yangu ya malengo nilifanikiwa kukamilisha vipindi vya miezi mitatu tu ndani ya mwaka mmoja katika lengo la miaka kumi kama ifuatavyo: I used the mentioned opportunities to move from down to up which also helped me in the road to success. I managed to reach my three month period goals in my one year plan which is in my ten years vision
1) Miezi 3 ya kwanza – kuuza maharagwe 1 1/4 ambayo thamani yake ni shilingi 98,000/= first three months- selling 1.25 sacks of beans at Tsh. 980,000
2) Miezi 3 awamu ya pili – Mboga mboga shilingi 30,000/= Maandazi shilingi 50,000/=, Kuku mayai shilingi 10,000/= na kufundisha vikundi watu 70 second three months period- profit from vegetable production Tsh.30,000, profit from selling buns Tsh. 50,000, selling eggs Tsh. 10,000 and reaching 70 people
3) Miezi 3 awamu ya tatu – Biashara ya mahindi shilingi 200,000/= third three months period- selling maize at Tsh. 200,000
4) Miezi 3 awamu ya nne – Kuku mayai shilingi 50,000/= Fourth three months period- profit from selling eggs Tsh 50,000
5) Kuuza fiwi gunia 4 shilingi 150,000/= Profit from selling 4 sacks of lablab Tsh 150,000
6) Kuuza maharagwe gunia 2 ½ shilingi 165,000/= Profit from selling 2.5 sacks of beans Tsh 165,000
7) Kufundisha GALS watu 15 Training 15 people on GALS
JUMLA NI SHILINGI 595,000/= GRAND TOTAL 595,000

Katika barabara yangu ya malengo nilikusudia kusomesha mtoto wa shule hadi chuo kikuu kwa thamani ya shilingi milioni 12,200,000 kwa miaka 10. Lakinii kwa awamu hii ya nne nilifanikiwa kupata laki nane na thelathini na tano elfu tu (885,000). I planned to educate my child to a university level at a total cost of Tsh. 12,200,000 over a ten years period. During the fourth three months period I managed to collect Tsh. 885,000
Hivyo mgawanyiko wangu wa kazi ni kama ifuatavyo: Thus, plans for education is as follows
1. Elimu ya msingi:- Darasa la 1-7 Primary education 200,000/=
2. Elimu ya Sekondary : Kidato cha 1-4 Secondary education (O level) 2,000,000/=
3. Kidato cha 5-6 Secondary education (A level) 1,000,000/=
4. Chuo Kikuu University 9,000,000/=
JUMLA TOTAL 12,200,000/=

Hivyo huu ndio mgawanyo wangu wa ndoto kwa ajili ya kufikia ndoto ikamilike ndani ya kipindi cha miaka 10 ijayo kupitia mafunzo ya GALS. Na mpango wangu kamili ni ili mtoto afike chuo kikuu na kupata kazi ndani ya miaka 10 kwa fursa zingine na kuboresha kilimo kwa unadhifu zaidi kama hali ya hewa itaendelea kuwa nzuri na hususani katika kilimo cha kahawa. That is my plan to reach a ten years vision, another part of the plan is for a child to graduate in university and get employment in ten years. If drought will not trike I plan to use the opportunity I have to improve in agriculture especially coffee farms.
Pia kuna mambo mengine ambayo niliyofundisha kwa ujumla katika familia yangu na jamii inayonizunguka. Ambayo yamesaidia kutengeneza ndoto au malengo kwa ujumla katika familia yangu pamoja na familia zingine za jamii. I have also trained other skills to my family and the surrounding community that benefit us all
1) MTI WA USAWA WA JINSIA:-Ambao huu hugawanyika katika vipengere 3 GENDER EQUALITY TREE: it is divided in three categories
• Kazi afanyazo baba Father’s task
• Kazi afanyazo mama Mother’s tasks
• Kazi wafanyazo wote kwa pamoja baba na mama kwa pamoja katika familia tasks that are done by both
2) NJIA YA UWEZESHAJI FACILITATION METHODS
• Kuwezesha wengine nao kupitia mabadiliko haya ya mafunzo ya GALS katika familia zao Train others on GALS so as to acquire changes in their lives
• Kupitia mfumo huu wa mambo yote niliyoyafanya ndani ya mwaka 1 wa mafunzo ya GALS nilikutana na changamoto ambazo zingine zilinifanya nisifikie malengo yangu vizuri nazo ni :- the

following were the challenges that I got in the first year of my vision implementation
 Uchelewaji Trainee came late
 Magonjwa Diseases
 Ukame Drought
 Misiba Funerals
 Usafiri Transportation

Hawa Arckland, Chome, Vuasu Cooperative, Same Tanzania

Chome_Hawa-2

Hawa’s Story

Hawa is 35 years old.  She is a single mother with 3 children (Daughter 17, son 12, Daughter 6.She only went to school up to P.7 because her parents didn’t have money to send her to secondary school.

After marriage she farmed with her husband on his land. They started with a grass hut, and from their earnings and savings they built a 3 room house with kitchen iron roofed. They were happy and worked together growing (both were digging) beans cassava maize and kept chickens and 3 cows, 2 pigs.

In 2011 her husband became addicted to drugs and had mental health problems. He was smoking Bangi (marijuana) which is common in the area with many dealers. “My husband also was a dealer. So we separated. He burned my clothes and those of my children and he sold our cow and never brought money home. He also sold household items, beans, maize. He stayed with the house and land as it was in his name. He is now married to someone else, and is still taking drugs.”

Afterwards Hawa went back to live with her mother who was living with her two other twin sons who she had been educating. She had to take care of all the three children. She started working as a casual labourer earning 3000 shillings a half day. (Not same for men. Men can get 5000 breaking stones etc).

Hawa had to work every day except Sunday. She was also working in someone else’s restaurant earning 60,000 a month on a 6 hour shift. She reduced on hours of work when it was season for farming/planting

In the afternoons she would grow onions, green vegetables, potatoes, cabbages and selling in market. In a year she would earn about Tsh: 300,000. Costs were 100,000. Tsh: 50,000 clothes for the family. Tsh: 50,000 school fees.  Other social contributions such as Funeral contributions, church would cost about Tsh: 80,000. She was also helping her mother and brothers who were still in school. She had 3 brothers and 1 sister in town who also contributed towards the upkeep of the farmily. She became a member of a VICOBA saving Tsh 3,500 a week.

Before GALS she was depressed due to separation from her husband, who had become violent. She thought  she could not manage bringing up children on her own.

Hawa as GALS champion

“In November 2013 I went to a GALS training in Same. I had a vision of building a house; send children to school, to increase savings through VICOBA to 5,500.”

Chome_Hawa_Vision-1

On her gender balance tree she drew herself with her children and identified many other things. She learned how to plan and how the children could help her with household chores. She has taught them the gender balance tree. Daughter would sweep and wash dishes. The others were young; the son would not have helped without GALS. Still there was some resistance her children and younger siblings thought household work should be done by grownups. As a single family it is their role to help her.

They have started their own vegetable gardens for consumption and surplus for sell and they keep the money to buy their own things. While cooking the boy helps cutting onions, carrots etc. he will learn cooking later because it is gender balance. She does not want him to marry and make his wife suffer. She did not know that before GALS.

Hawa’s daughter wants to be a policewoman she likes smartness and discipline and does not want to be treated like her mother she says she will not be beaten, the son wants to be doctor and younger daughter wants to be a teacher.

On her leadership empowerment map she planned to train 42 ie; 5 neighbours, 7 from the church, 12 from her restaurant, 3 children and 15 from her VICOBA.

Chome_Hawa_ELM-1-Edit

Hawa is the GALS icon in Chome her area. There were initially 5 champions from Chome area, one of whom went back to school. Hawa has guided the remaining 3 champions. She has trained 32 people( 15 men and 17 women).

She trained GALS house to house. Of the neighbours Hawa has trained 5 (2 female and 3 male)1 female has started poultry keeping , 1 female and  1 male(couple) have added 2 rooms in their house. 1 male is increasing onion growing and opened grocery business for his wife. The wife was doing GALS but she pulled out. 1 male was growing onions with his mother now has his own farm and his vision is to build a house.

The church is far from where she leaves so did not follow up closely, she just met 7 friends after church they did not have notebooks. She has been meeting after service. But they say drawing is hard.

Sometime she comes to the cooperative to give assistance the chairman Mr KitaaTumaini she has taught 6 people at the AMCOS. They know how to plan with the vision journey well, but she did not train other tools. She taught them depending on their time usually in the evenings and after work. She was enthusiastic and enjoyed it. If she asked them to come in one place in the moment, they would ask for payment. She considers GALS a self-reliance methodology and not asking for money.

Morogoro National Coffee Conference (2014)  Hawa presented what she learned about GALS. She talked about benefits of planning and visioning. She presented her vision journey but time was short. And she did not have enough time to express herself. But later people from different areas in the coffee sector praised her. They said GALS contributes to development of different groups and it is beneficial for household planning and budgeting.

GALS Catalyst Workshop in Embu, Kenya, for SMS GALS process to train coffee farmers for 10 days. “We trained, we drew, we sang. We visited coffee cooperatives and individual Kenyan champions. We danced together and they were happy about GALS.” When she came back to Tanzania she shared with farmers what she learnt in Kenya.

Now she is continuing to train on GALS and her plan to finish in her village and move to other villages.

Hawa’s plans now

Now she has much bigger visions because of GALS knowledge and has also helped other people.

Hawa thinks that through learning GALS she has gained knowledge to understand how to plan and develop her life. She started learning how to vision on the vision journey. How she could be able to feed her children, take them to school, and save money. She made bricks and got iron sheets. She now has 1000 bricks 3 iron sheets.

Now she plans well for her family and her businesses are improving and she is happy. She is working together with her 3 children. She is growing maize and beans for family consumption. She has managed to pay school fees for for all three of them.  After school they help with household chores and at weekends they help her with vegetable gardening on  the farm.

By June 2014 she had managed to save  up to Tsh 300,000/ through her savings and credit group.  She had earned  Tsh 200,000 profit from growing onions. This money she then used to buy chairs for a sofa set.  She grew potatoes for sale for consumption. From the potatoes profits she has bought 5 iron sheets as she plans to build her dream house. She has 2000 bricks in place and 1 lorry of stones. She has also improved  her restaurant business.

At the July 2014 Vuasu Livelihood and Leadership Strengthening workshop Hawa drew a coffee calendar to improve her coffee business, and made plans also for a clothes business.

Hawa’s Coffee Calendar

Link to mobile version

Hawa’s Clothes Business Plans

Chome_Hawa_ClothesCalendar-1-Edit Chome_Hawa_Clothes_CAT-1-Edit

 

Yona, Gandu, Vuasu Cooperative Union, Same, Tanzania

HISTORIA FUPI YA YONA ELIFADHI YA MAFUNZO YA GALS SHORT STORY OF YONA ELIFADHI ON GALS TRAINING

UTANGULIZI INTRODUCTION

Kwanza kabisa ninapenda kuwashukuru wakufunzi kwa kutufundisha mpango mzuri wa maisha kwani katika mawazo yangu mwenyewe nilifikiria kuwa ili nipate kufanikiwa ni lazima nitafute mfadhili atake nipatia msaada ili niweze kuwa katika hali nzuri kimaisha kumbe sivyo.Kinachotakiwa ni kupata Elimu ili iweze kunisaidia kuboresha maisha yangu na familia kwa ujumla.  First and foremost I would like to thank our trainers for teaching us good life planning skills, I usually thought that, in order for me to succeed in life I must find a sponsor/donor to help me have a good life standard, which I know now it is not the case. All I need is the education that will help me improve my life and my family’s as a whole

NILIVYOANZA HOW I STARTED

Baada tu yakupata mafunzo haya niliangalia ndoto yangu kwanza kwamba ninataka kuwa na maisha ya kiwango gani nikaona kwamba ninahitaji kuwa na maisha mazuri ya kiwango cha juu sio katika hali duni. Baada ya kulifikiria hilo nikaangalia mahali nilipo sasa nikaona kwamba sio pazuri na wala sipapendi kwani sijawa na nyumba nzuri,sijawa na Usafiri wangu mwenyewe, watoto wangu bado hawajasoma na kupata Elimu ya juu hivyo nikaona kuwa ni vyema niwe na mpango mzuri wa maisha. Baada yakugundua yote hayo nikaanza kufuatilia Elimu niliyo ipata nikauliza ujenzi wa nyumba kubwa ambayo mpaka sasa niko kwenye hatua ya kupiga ripu  pia ninaendelea kuboresha mashamba kama vyanzo vya mapato yangu.Na watoto wanaendelea vizuri shuleni kwani wakwanza tayari yuko Sekondari. Pia vile vile ninao mpango mwingine mzuri wa kuanzisha ufugaji wa kuku mpaka sasa nimeshaweka mikakati ya ujenzi  wa banda la kufugia kuku hao na ninao ufugaji mwingine wa mbuzi ambao kwasasa ninao mbuzi watano. Hivyo yote hayo ni matunda ya mafunzo ya GALS mimi binafsi ninayashukuru sana  kwani yananisaidia maishani.

After receiving the training, I first examine my dream and realized that I wanted a high quality of life and not otherwise.  After that I looked at my current life and discovered it is not the standard I desired and I do not like it, as I do not have a good house, my own car and my children have no education. Thus I saw the essence of having a good life plan. Started applying the training received, i enquired what it takes to have a good house, implemented the information and up to now the house am bulding is on final stage. Furthermore I improved the farms as they are my source of income, futhermore my children are doing well in school whereby the firstborn has joined secondary school. Adding to keeping five goats, I also planned to start keeping chicken of which as to now the chicken hut is under construction. All of these are the fruits of GALS training, whereby am grateful as the training has been a mojor help in my life.

NILIOWAPATIA ELIMU NA MIMI THOSE I TRAINED

Baada tu ya kupata elimu hii sikuikalia bali niliendelea kufundisha watu wengine ili kila mmoja apate kusonga mbele kimaendeleo kwa maana hiyo nilifikia watu 40 wa kwanza akiwa ni mke wangu katika hawa 40 waliopokea vizuri ni watu kumi (10) ambao wamechora vizuri kwenye daftari zao na wengine wameshafanikiwa tayri vijana wawili (2) wameshaenda vyuo vya ualimu na mwingine mmoja (1)  chuo cha polisi wengine ni wakulima na wanaendelea kufuatilia malengo yao, hawa wengine waliobakia ambao hawakupokea vizuri ni wale ambao walidhani watapata fedha za ufadhili ili kufanya shughuli zao wakasahau kwamba elimu ndio kitu cha muhimu kwanza ila iko siku wataelewa tu kwa kutokana na mafanikio tunayo yapata sisi.

After receiving this education, I had to share the training with other people so as to help them move forward in life and get development, thus I reached 40 people one of them being my wife. Amoung the 40 I trained, 10 received it very well and have drawn their plan so well in their books. Through the training others have been very successful for example, 2 youths have joined teaching college and 1 has joined Police College. The other 7 people are farmers and have kept track of their plans. Those who did not receive the training well are those with the mentality that, for one to succeeed in life you must have a donor to support, they forget that education is the key. I believe one day they will realize through us who have benefited.

MAONI Opinion

Kazi hii ni nzuri kwani tumeipenda ndiyo maana tumeamua kujitolea tena tunaifanya katika mazingira magumu ya kupanda milima kushuka mabonde kama nilivyoona wakati mlipotuachia changamoto hizi ili tuzidi kusonga mbele zaidi na kupata mafanikio makubwa.

Being a trainer to other is a good work that is why we decided to volunteer even though working conditions are very hard. We have to climb hills up and down as you saw when you left us. We keep on doing these so as to move forward and get great succees

Wako mpenda Maendeleo Yours Sincerely

Yona Elifadhi