Elinazi Eliapenda (Mpole), Bwambo, Vuasu Cooperative Union, Same, Tanzania

 

MUHTASARI WANGU KABLA NA BAADA YA KUPATA ELIMU YA GALS MY STORY BEFORE AND AFTER GALS TRAINING

Mimi Elinazi  Eliapende (Mpole) nimekuwa mkulima mzuri sana wa zao la kahawa tangu mwaka 1981 baada ya kumaliza elimu ya msingi. I Elinazi Eliapende (Mpole) have been a very good coffee farmer since 1981 upon completion of my primary education

Idadi ya miti yangu ya kahawa ni 700 wastani wa kilo ninazopata tangu 1981-2014 ni 1700kgs. Nimeendelea kuwa mkulima hadi mwaka 2012 nilipochaguliwa kuwa Mkulima Kiungo. Mafunzo niliyopata kwa kampuni ya TUTUNZE KAHAWA LTD. Ambapo baada ya kumaliza mafunzo na kuhitimu nilipatiwa cheti toka TaCRI, nilifaidika na mafunzo hayo kwa kuyatumia kwenye shamba langu pamoja na kuwafundisha wakulima wengine katika kikundi change ambao pia waliyatumia mashambani na kufaidika,kabla ya mafunzo hayo nilikuwa nikilima bila malengo bila utaalamu kwa hiyo mavuno yalikuwa kidogo bali sasa ninavuna mavuno mengi na bora. Jumla ya wakulima niliowafundisha na kubadilika ni 27.

I have 700 coffee trees, since 1981-2014 I harvest an average of 1700kg of coffee. I was selected to be a promoter farmer in 2012 through trainings offered by TUTUNZE KAHAWA LTD. After completing the training I was awarded a certificate by TaCRI. Before the training I did not follow good agricultural practices thus harvest were few of low quality. After applying what was trained harvests have improved a lot in terms of quality and quantity. I also trained other farmers both individuals and groups and amoung them 27 have seen a positive change.

ELIMU YA GALS GALS TRAINING

Mnamo mwaka 2012 ndipo nilipopata Elimu (Mafunzo) ya GALS .Mafunzo haya yamenisaidia sana kwani yamenielimisha kuweka malengo kuyafanyia kazi kwa michoro. Elimu hii niliipata kwa mara ya kwanza toka kwa Ndugu Lickson Samwel ambaye alinitia moyo, kunifundisha kuweka malengo  hadi kuwa na mafanikio makubwa ndipo nilipoanza ufugaji wa kuku 60,ng’ombe 2 na sasa kondoo 2 On 2012 I received GALS training from Mr. Lickson Samwel who encouraged me to have vision and draw them in a paper. Through this I managed to start livestock keeping and now I have 2 cows, 2 sheeps and 60 chickens.

AINA YA MAFUNZO NILIYOPATA THE TRAINING I RECEIVED

 1. Ndoto yangu My dream
 2. Michoro kuonyesha mti wa usawa wa jinsia Gender equality tree drawings
 3. Michoro kuonyesha uwezeshaji jamii(kuwafikia wengine) Community mobilization drawings (how to reach others)
 4. Michoro kuonyesha – Mti wa malengo Vision tree drawings
 5. Michoro kuonyesha – Mti wa mafanikio Succees tree drawings
 6. Mchoro kuonyesha – Mti wa Biashara Business tree drawings
 7. Mchoro konyesha – ramani ya masoko Markets map drawings

 

MAFUNZO MENGINE NI OTHER TRAINING

 1. Kiongozi Bora – Uongozi Leadership
 2. Mti wa uzalishaji Production tree

FAIDA NILIYOPATA ADVANTAGES

 1. Nimeonyesha ndoto na kuweka mipango ya kuitimiza I have examine my dreams and set ways to reach them
 2. Nilikuwa natawala familia lakini sasa ninaongoza kwa msaada wa usawa wa jinsia I was bossing my family nowadays I lead it by following gender equality
 3. Nilikuwa najifunza mwenyewe bali sasa nawafundisha wengine I train other community memebers
 4. Sikuwa na malengi ya kazi bali sasa naweka malengo na kujitahidi kuyafikia I had no vision, nowadays I set visions and ways to reach them
 5. Kuonyesha mafanikio kwa kuchora kama ufugani nk Through drawings I can illustrate my success
 6. Kugundua mbinu za kupata masoko na kuyafikia. To discover new methods to get markets

MALENGO VISION

Kuendela kujifunza zaidi kuboresha elimu na kuwafikia wengi zaidi ili kuwapatia elimu hii na kuleta mabadiliko katika uzalishaji wa zao la kahawa pamoja na maisha kwa ujumla katika jamii. To keep on learning and train other community members in order to improve coffe production and life as a whole

MABADILIKO CHANGES

Wakulima wote niliowafundisha wamebadilika katika uzalishaji na maisha ya kifamilia na kuwa na ushirikiano.Nilifundisha watu 27 .Wanaume 15 na Wanawake 12. I have trained a total of 27 farmers (15 male and 12 female), they all have improved farm production and family teamwork

MATARAJIO EXPECTATION

Matarajio yangu nikiwezeshwa kupata Usafiri na posho ninakusudia kuwafundisha watu wengi zaidi Kijiji hadi Kijiji – Kata hadi Kata na Wilaya hadi Wilaya na kuanzia elimu hii ndani na nje ya Tanzania.Ili kufikia watu wengi zaidi ya 50,000 na kuleta mabadiliko. I expect to reach and train 50,000 people and more in different villages, wards, districts and even other countries if I will be given transport allowance and per diem.

PAMOJA TUJENGE UCHUMI. TOGETHER WE BUILD THE ECONOMY

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.