Ann Eliuze Mweta, Bwambo, Vuasu Cooperative Union, Same Tanzania

 

Ann drew her multilane of her achievement attained over the 7 months since starting GALS in November 2013.

 • On her Vision Journey lane she now has 8 iron sheets and roofed her kitchen, she a bigger bed and sofa sets for sitting room.
 • On the Gender balance Tree she has achieved to plan with her husband and have bought the solar panel for lighting and using radio.
 • Achievements on the Empowerment Leadership Map, she has shared the GALS tools with 33 farmers in her community( 15 men and 18 women). She has helped Dina to develop herself as a leader.

Ann expects to reach a further 21 people (13 male and 8 women) by October 2014 and she will increase coffee by 240kgs compared to 90kg last season.

Personal Statement

VUGWAMA KATA YA BWAMBO VUGWAMA VILLAGE, BWAMBO WARD

S.L.P 4

HEDARU

SIMU MOBILE: 0714 833 635

Mimi ni Mkulima wa Mazao mbali mbali katika kijiji cha Vugwama, Nimezaliwa mwaka 1959. Nimeolewa na ninao watoto sita (6) Wakiume 4 Wakike 2. Nimesoma elimu ya msingi (STD 7) maisha yetu yamekuwa wastani katika malezi kwa ujumla wake. I was born in 1959 in Vugwama Village were I still live. I am a wife and a mother of six children (4 sons and 2 daughters. I have a primary school education level and am a farmer. Our life is average in general

Watoto walisoma hadi kufikia shahada ya kwanza ni vijana wawili na binti mmoja wengine watatu wamemaliza kidato cha 4 tu nao kwa sasa wana kazi zao. My two sons and a daughter have a bachelor degree the rest have secondary education luckily they are working now

Mimi nimejiunga na vikundi mbalimbali kwa muda mrefu sasa.Napenda kushirikiana na jamii kwa swala zima la maendeleo, tumeanzisha miradi kama kilimo hai,kuhifadhi mazingira ,kilimo cha matuta kupanda miti, ufugaji wa ng’ombe wa kisasa.

Katika miradi yote hii baadhi ya miradi haikufaulu kutokana na Elimu ndogo na uelewa katika jamii. Nimejiunga pia na chama cha msingi nikachaguliwa kuwa mjumbe wa Board.Nimejiunga pia na vikundi vya vicoba.Vicoba vimekuwa msaada mkubwa kwa kunipa elimu ya kuweka na kukopa. Nimesomesha watoto wote kwa shida sana kwa sababu hakukuwa na mpango huo mzuri.

Since I like cooperating with my fellow community members in matters relating to development, I am a member of different groups. I was selected to be a board member at the primary society. I have joined VICOBA which has taught me savings and loans skills.  In these groups we have managed projects such as; organic farming, environmental conservation, fruit production, tree planting and keeping livestock. Some of these projects did not succeed due to low expertise in the matters. Because I had no good planning, sending my children to school was a great torture

Zao la kahawa kwetu lilipungua uzalishaji wake kwa sababu halitoshelezi kulipia ada za watoto hivyo ilibidi tulime zao la nyanya (mboga mboga) ili lisaidie kikundi ada. Hivyo wadudu wameshambulia sana maana pembejeo zilikosekana We decreased coffee production because profit from it was not enough to pay for school fees, therefore we had to start vegetable production (tomatoes). However the vegetables were attached by pest because we did not use any pesticides

Shughuli zote hizo zilifanyika kabla ya kupata mafunzo ya GALS. Nilipokuwa naendelea katika chama cha msingi kama mjumbe wa Board, nilipata nafasi kwenda semina  same huko nilipata mafunzo ya GALS. All mentioned projects were conducted before we got GALS training. As I was working as a board member at the primary society I was fortune enough to attend GALS training in Same. Amoung what we ware trained were the following;

 1. Njozi nyingi Many dreams
 2. Barabara ya malengo kufikia njozi The road toward reaching the dreams
 3. Mti wa usawa wa jinsia Gender equality tree
 4. Uwezeshaji wa jamii. Community mobilization

Mafunzo haya ya awali yamenipa uelewa mkubwa wa kupanga malengo na kuyafikia, Mti wa usawa wa jinsia nao umekuwa msaada katika familia namna ya kufanya kazi kwa pamoja na kufikia malengo yetu. Katika dhana ya uwezeshaji wa jamii nimefaulu kuwahamasisha kwa kutumia zana zote na baadhi yao wamefikia uelewa. The first phase of the training gave me a great understanding on how to set goals/visions and how to reach them. Gender equality tree has been a great help in such a way that family work together as a team to reach the family goal. Through community mobilization skills I managed to train other members of the community in which others have understood.

Mimi binafsi kwa kutumia dhana hizi za awali sasa naweza kutathimini mipango na shughuli zangu kuwa naelekea Kwenye mafanikio au narudi nyuma.Nagundua pia kuwa ni changamoto gani imenivuta nyuma, nimeweza kufundisha jamii iliyonizunguka tuu yaani kanisani,chama cha msingi,vicoba,marafiki na wapo wengi mbali na hapo wanaotamani mafunzo hayo. By using GALS concepts I can evaluate my plans and activities to know if they are succeeding or failing and knowing the challenges associated. I have trained the surrounding communities in churches, VICOBA groups, primary society and friends. There are many who long for these training that I am yet to reach.

Changamoto ninazokutana nazo huko ni vitendea kazi kwa ujumla wake na pia wanajamii wanadai maji ya kunywa, wakati wa kufundishwa. Amoung the challenges that I faced is lack of working equipments and trainees wants to be given allowance for attending the training.

Changamoto katika chama cha msingi ni umbali wa wajumbe wa bodi kulingana na jiografia ya kata yetu ilivyo nami kuwapata kwa wakati mmoja inakuwa vigumu. Kulingana na umbali uliopo mimi nami nashindwa kuwafikia kwa muda unaotakiwa. The challenges that I face at the primary society includes; some of the board members live very far from the office this is associated with the geography of the ward, thus gathering them all becomes impossible

Mafunzo mengine tuliyopata ni haya yafuatayo:- Other trainings received are

 1. Uongozi Leadership
 2. Masoko Markets
 3. Mti wa uzalishaji Production tree

Mafunzo haya nayo yamenifanya nielewe sifa zote za kiongozi bora na kiongozi mmbaya na sifa zake. Nimejifunza pia kanuni za Biashara na mafanikio katika masoko. Kabla ya mafunzo haya sikuelewa kulima kibiashara lakini sasa naelewa mti wa uzalishaji na hesabu zake na kufikia mafanikio pia na chnagamoto zake. The trainings have broden my understanding on the qualification of a good leader. I also learned business rules and markets. Before the training I did not understand what it meant by agri-business, nowadays I know all about production tree, how to succeed and the challenges

Chama chetu cha msingi kina vijiji vitatu lakini kulingana na hali niliyokwisha kueleza kijiji kimoja tu ndicho kimefanikiwa kupata elimu hii na vingine viwili havijapata kabisa.Tathimi niliyoiona binafsi ni kuwa wale waliopata elimu hii wamkeuwa na mabadiliko japo sio wote.Hivyo naamini kabisa kuwa ikiwa chama cha msingi mabadiliko ya uzalishaji wa zao la kahawa yangekuwa makubwa sana pamoja na shughuli zingine. Our primary society incooperates three villages, as explained earlier due to geaographical reasons only on village has been reached and trained. From my evaluation I have noted that, some of the  trainee have changed after training, thus I believe that coffee production will increase and other development activities will improve

Kulingana na uelewa huu nimewahi kwenda sehemu zingine kama ifuatavyo: I have visited the following places

 1. Burundi, Bujumbura – Kongamano la kahawa la AFCA AFCA coffee conference- Bunjumbura,  Burundi
 2. Kenya – Mafunzo ya mwanzo ya GALS kwa ECOM Kenya SMS First phase of GALS training from ECOM- Kenya

Kwa sasa nipo Kwenye maandalizi ya kwenda Bukonzo Joint Uganda.Baada ya maelezo hayo yote nipo tayari kutoa elimu popote nitakapoitwa nikiwezeshwa  ndani na nje ya kata yetu. As for now am in the preparation to visit Bukonzo Joint in Uganda, if facilitated I will be able to train other people in different wards

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.