GALS Catalyst Process Kyrgyzstan

GALS Catalyst Workshop, Naryn May 2016 Photos

Soulmate Visioning

This slideshow requires JavaScript.


Gender Diamonds

This slideshow requires JavaScript.

Household Efficiency Tree

Gender Challenge Action Tree

Mothers-in-law: Why their daughters-in-law do not love them

Daughters-in-law: Why their husbands are jealous

Men: Why they do not have enough income for the family

Discussing Upscaling plans

Community Day

Notebook Diaries

Songs

Farewells at the Trout Farm

This slideshow requires JavaScript.

Lilian and Evalina Mtaita, Chome, Vuasu Cooperative, Same Tanzania

Lilian Mtaita was among the first champions at the Vuasu Catalyst Training in October 2013. After the training she went back to school because her vision was to study nursing and become a good nurse. But she taught GALS to her mother, Evalina Julius.
Chome_Lilian-1

Evelina has learnt good farming practices and livestock through her Vision journey. Lilian and her mother are now keeping exotic cows, which her mother planned through her Vision Journey.

Chome_Lilian-2
Lilian explained to her mother the Gender Balance Tree. They saw that if they work together on one thing they can increase income. She used to use an axe to get firewood for household now her husband does. He also helps with cooking eg while she comes to meetings. The family is in the process of registering land at village office.

Together they did the Leadership empowerment map. Evelina learnt more tools and trained 30 other people trained in her VICOBA savings and credit group. They have introduced her to other crops etc.

Elisante, Vuasu champion, Same, Tanzania

Vuasu Operations Manager promoted GALS in Vuasu Cooperative Union.

Personal profile forthcoming

El Sante teaches the Board the Vision Journey diagram tool.
El Sante teaches the Board the Vision Journey diagram tool.

Ahadi, Gandu, Vuasu Cooperative Union, Same, Tanzania

Ahadi was one of the first champions invited to the GALS Catalyst workshop in Same, October 2013. At that time he was ill with HIV/AIDS and at first did not have so much conficence. He was also one of the champions without much formal education. But as the workshop progressed he became much happier.

Since then his health has improved and he got married. He has also helped other friends in his community, some of whom were also HIV positive.

Mustafa Hoseni Msuya, Vuchama, Vuasu Cooperfative Union, Same, Tanzania

Lead_song_-6

MUSTAFA HOSENI MSUYA
VUCHAMA/NGOSI RCS LTD
S.L.P 1 P O Box MWANGA
SIMU: 0763310339

Personal Statement

Mimi ni mkulima wa mazao mbalimbali katika kijiji cha VUCHAMA kata ya MWANIKO wilaya ya MWANGA, mkoa wa KILIMANJARO. Nilizaliwa mwaka 1964 katika kijiji cha Vuchama. Nimeoa nina watoto saba wakiume 4 na wa kike 3 wote wamesoma hadi kidato cha nne mmoja ni mwalimu mdogo yuko darasa la 7.
I was born in Vuchama village back in 1964, located at Mwaniko ward, Mwanga district in Kilimanjaro region where I still resides. I am a farmer, husband and a father of seven children (4 sons and 3 daughters). The last born is in standard seven and the rest have completed secondary education and one is a teacher
Kwa bahati mbaya mke wangu alifariki dunia mwaka 2002. Niliwajibika kuoa mke mwingine ili anisaidie kulea watoto. Hali hii iliniongezea familia hali ambayo hata mimi sikuipenda. Watoto wote wanasoma na wale wa kike wakubwa anajitegemea kwa sasa pia wananisaidia katika masuala mbalimbali. Unfortunately my wife died in 2002, I had to marry another woman to help me raise the children. The number of headcount increased in my household, something I did not like. My older daughters have own houses, they often assist me and my household because other children are still in school.
Mimi binafsi nafanya kazi katika chama cha Ushirika. Nilianza kazi mwaka 1988 mwaka 1998 niliomba kusimama kutokana na Vuruugu la soko la uria. Mwaka 2008/2009 Bodi iliniita tena baada ya wale walioajiriwa kusababisha hasara, hadi leo nafanyakazi hapo.Nimepata mafunzo mengi kama hivi:
From 1988 I worked at Vuchama /Ngosi Primary society, I resigned in 1998 due to problems brought by the free market. The new primary society employees brought a very big loss which made the Board to hire me again in 2008/2009 in which I still work. During my course of employment I have received different trainings as follows
 Uhasibu chuo cha ushirika – Moshi Accountancy at Moshi Cooperative college
 Huduma ya kwanza ya mifugo chuo cha mifugo – Tengeru Arusha Livestock first aid at Tengeru livestock college-Tengeru Arusha
 Elimu ya kupambana na Ukimwi. Shirika la KIWAMWAKU kwa mafunzo hayo nilianzisha kikundi cha kina mama kupambana na ukimwi.kwasasa niko GALS tangu niingie GALS nimegundua kuwa sikufanikiwa hapo mwanzo kwani sikujua nini maana ya fursa, changamoto nk.HIV/AIDS training through KIWAMWAKU NGO, through this training I established a women group to fight AIDS. Since I received GALS training I have realized that I was not succeeding enough because I did not know the opportunities and challenges that I face
a) Njozi mbalimbali Different dreams and vision
b) Barabara ya malengo kufikia njozi The road to take to reach the dreams
c) Mti wa usawa wa jinsia Gender equality tree
d) Uwezeshaji jamii Community mobilization
e) Mti wa Biashara n.k Business tree e.t.c
Mafunzo niliyopata ya mwanzo yalinipa uelewa mkubwa.Kupanga malengo kwa kuyafikia.Katika mafunzo haya mti wa usawa wa jinsia umeleta msaada mkubwa katika jamii namna ya kufanya kazi kwa pamoja. Nimeanza mafunzo kwa jamii na baadhi yao wamefikia uelewa. The training I received gave a great understanding on setting vision and ways to reach them, furthermore gender equality training have helped the community on how to work together as a team. I have started training others and they understand very well.
Mimi kwa kutumia dhana za GALS nimegundua kwa nini nilikuwa nashindwa kufikia malengo. Through GALS I have discovered why I could not reaching my goals
Changamoto katika kufundisha jamii ni kupewa maji ya kunywa. One of the challenges I face when training other community members is, there is no any allowance provided.
Watu wa eneo letu wanalima zao la kahawa ambalo limeshuka sana na sasa wameanzisha zao la vanilla wengi wao ni wale wanaoshiriki mafunzo ya GALS. Majority of GALS trainees have started vanilla production because profit from coffee has dropped. Most of community members are coffee farmers.
Mafunzo mengine niliyopata ni Uongozi ambayo yamefanya nielewe: – Kanuni za Biashara na Masoko yenye faida. Kabla ya masomo sikuelewa kutafuta masoko,mti wa Biashara,uzalishaji na hesabu zake. Hivi sasa naelewa fursa na changamoto zote. The training that I have received includes leadership, business rules, profitable markets, business tree, production and accounting. I did not know anything about this, now I understand opportunities and challenges in front on me
Chama cha Vuchama kina wanachama 520 wanaoendelea na chama kwa kuuza sasa ni 3. Kwa jinsi mafunzo ya GALS yalivyo baada ya Uongozi kuyapata huenda kwa malengo ya kurudhisha idadi ya mwanzo.Tunajitahidi kuelimisha hadi tutakapofikia lengo. After receiving GALS training, the Vuchama Primary Society leadership set a vision to add more members to exceed 520 present members
Baada ya maelezo yote hayo wakufunzi wetu wameamua kunipeleka Uganda sehemu iitwayo BUKONZO JOINT UGANDA kuona na kujifunza jinsi walivyofikia mafanikio ili turudipo tuendelee kutoa mafunzo tuliyoona na siyo tuliyosikia, pengine itakuwa changamoto kwa wengine. Our trainers took me to Bukonzo joint in Uganda for a field visit to learn how they have succeeded so as to motivate our farmers based on what we saw and learnt
Kwa sasa nipo katika maandalizi ya kwenda Uganda na baada ya hapo nipo tayari kutoa elimu popote ndani na nje ya kijiji,kata,wilaya , mkoa na Taifa na hata nje ya nchi pia nipo tayari kwenda kujifunza popote.Tunaomba uwezeshwaji mara kwa mara. As for now I am in the final preparations to visit Uganda and learn more. After this visit I will be capable to train farmers in other villages, wards, districts, regions and other countries as well. We ask for more frequent trainings in any place.
Asanteni Mwisho The end. Thank you Wenu Yours Mustafa H. Msuya

Vuasu Catalyst Workshop November 2013

The Catalyst workshop was attended by 20 participants from five of the Vuasu Primary Cooperatives.

District Cooperative Male Female Total
Same district Gandu 3 3 6
Bwambo 3 3 6
Chome 3 2 5
VUASU 1 1
18
Mwanga district Raa 1 1
*Vuchama 1 1
2
Total   11 9 20

 

The workshop was facilitated by Linda Mayoux with co-facilitation by Grace Murungi and the executive director (Paineto Baluku) and four champions (Asasio Balitabya, Floris, Doviko and Faith) from Bukonzo Joint Cooperative Union. The champions from Bukonzo Joint presented their experience with GALS.

The workshop was held  from 8:30am  to 6/7PM daily – starting and ending with a song.

Day 1 and day 2 morning: Vision Journey

(drawing visions and sharing them in the soul mate exercise). Followed by planning how to achieve one of the elements of the vision using the Vision Journey tool Participants watched theGALS DVD on Bukonzo Joint and listened to the presentation by BJ with questions and answers.

Day 2 afternoon and day 3 morning: Gender Balance Tree

was introduced by BJ. Participants then drew the Gender Balance Tree in their own notebooks and identified the changes that they would like to make. Drawing individual diagrams in their exercise books; making songs for Vision Journey and Gender Balance Tree.

Day 3 morning and day 4: Empowerment Leadership Map

with assistance from BJ. At the same time Linda took the Cooperative leaders to show them the Challenge Action Tree tool that they could use in their meetings and explain the participatory process involved. The group decided to use the tool to examine the problem of alcohol addiction that affect about 42% of the men in their communities.


 

Upscaling plan for GALS in Same (and Mwanga) district

 Where/Who they will train Rural Cooperative Societies
Chome Gandu Bwambo Total
Neighbours 12 12
Spouse 3 3 20 26
Government personnel 5 5
Church 15 10 18 43
Cooperative 12 12
Children 9 9
Friends 18 18
Market 13 13
Savings & credit 37 11 30 78
Restaurant 35 35
Wedding/Events 10 10
Total 113 45 103 261

 

Day 5: Preparation and Final Presentation of how the champions will take the methodology back home and the final 3 songs to District Executive Direction and Nangula from Tutunze.